Header Adresa

Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


N á v r h 

VYHLÁŠKA ze dne …………………….2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Datum přidání: 2020-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.