Header Adresa

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2019/2020)


V souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jsou zveřejněny tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání platné ve školách všech zřizovatelů.

Datum přidání: 2020-03-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.