Header Adresa

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání, MŠMT č. j. 32844/2019-2


Informace reflektuje změnu vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Datum přidání: 2020-03-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.