Header Adresa

Analýza přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020


Centrum v analýze Přihlášky k maturitní zkoušce 2020 publikovalo údaje o struktuře maturitní populace, vývoji v počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání a další přehledy týkající se přihlášených žáků k jednotlivým částem maturitní zkoušky a zkušebním předmětům společné části.

Zveřejněná analýza obsahuje podrobné statistické údaje o struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých a struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů. Dále v publikaci naleznete například přehled o počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání v České republice. V analýze jsou zahrnuty také údaje o počtu přihlášených žáků ke společné a profilové části maturitní zkoušky, volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) a přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+.

Datum přidání: 2020-03-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.