Header Adresa

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 2/2020


Část oznamovací
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Část normativní
- Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2020
- Soustava republikových normativů na rok 2020
- Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020
- Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Datum přidání: 2020-03-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.