Header Adresa

RETRO - Zajišťování asistenta pedagoga do tříd

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2010/2011, č.j.: 920/2010-20 v kapitole 9.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením upozorňuje na materiál z roku 2007 „Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením“, č.j. 25 099/2007-24-IPPP.“

Jeho znění naleznete v příloze.

Datum přidání: 2010-05-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.