Header Adresa

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020


V Praze dne 30. ledna 2020 č. j.: MSMT-4583/2020-1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 od úterý 1. září do pátku 4. září 2020.

Datum přidání: 2020-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.