Header Adresa

Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole


Nejdůležitější změnou je, že postupy řídící kontroly lze provádět v elektronické podobě. 

§ 16 
(1) Schvalovací postupy řídící kontroly lze provádět v elektronické podobě. 
(2) Při použití elektronických prostředků ve schvalovacích postupech řídící kontroly nemusí podpis povinných osob splňovat podmínky stanovené zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Při použití informačního systému ve schvalovacích postupech řídicí kontroly může podpis povinných osob nahradit nezměnitelný záznam v informačním systému.

Datum přidání: 2020-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.