Header Adresa

MŠMT zvěřejnilo částky pro školy v novém financování


Praha, 24. ledna 2020 - MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz https://sberdat.uiv.cz/login ), a také na webu MŠMT. 

Obsah: 
Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020 

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020 

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020

Datum přidání: 2020-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.