Header Adresa

Termín pro přihlašování ke zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020


K nepovinné výběrové zkoušce se do konce ledna mohou přihlásit žáci posledních ročníků středního vzdělávání, kteří zároveň podali přihlášku k maturitní zkoušce. 

Cíle zkoušky 
Hlavním účelem zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. 

Ministerstvo zveřejnilo jednotné zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo časový rozvrh konání písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v řádných a náhradních termínech jednotné přijímací zkoušky v roce 2020 Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro víceletá gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia, a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. a 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.

Datum přidání: 2020-01-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.