Header Adresa

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019


V rámci svých výpovědí o kvalitě vzdělávání na úrovni školy a vzdělávací soustavy jako celku využívá Česká školní inspekce také informace ze sledování a hodnocení podmínek, průběhu a dosažené úrovně žáků v šesti gramotnostech – čtenářské, matematické, jazykové, přírodovědné, sociální a informační. Sledování je realizováno ve dvouletých cyklech, kdy každý rok je předmětem zájmu České školní inspekce skupina tří gramotností. Takto nastavený systém umožňuje České školní inspekci identifikovat silné stránky a příležitosti rozvoje gramotnosti žáků, stejně jako posoudit změny, ke kterým ve dvouletém časovém intervalu došlo.

Datum přidání: 2020-01-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.