Header Adresa

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020


(č. 8-12/2019 nebyla vydána) 
Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Datum přidání: 2020-01-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.