Header Adresa

E-Poradna - Dotazy

Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Budou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pozor! Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny

 


 • Preventivní prohlídky
 • Mimořádná odměna ředitele školy
 • Proplacení servisu lyží
 • FKSP
 • Náklady na cestovní náhrady
 • Práva zákonného zástupce
 • Zápis sourozenců
 • Další třídní kniha pro žáka s LMP
 • Přijetí žáka na SŠ
 • Hrazení platu vychovatelky z peněz od rodičů
 • Přesčasy vedoucího pracovníka
 • Práce přesčas
 • Vegetariánské dítě v MŠ
 • Občanské sdružení při ZŠ
 • Noční práce
 • Školní družina
 • Rozložení ročníku ze zdravotních důvodů
 • Plná kapacita MŠ
 • Likvidace zbytků z jídelny
 • Dovolená za odpracované dny
 • Nákup zboží platební kartou zaměstnance
 • Zkušební doba
 • Přečerpaná dovolená
 • Vstupní prohlídka
 • Školní vzdělávací program
 • Volno k samostudiu
 • Bezpečnost žáků při plaveckém výcviku
 • Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb. a zkrácení přestávky
 • Osobní příplatek
 • Přestup žáka
Copyright © 2018, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.
Aplikaci vytvořil Jan Šíma (www.CompWork.cz) Grafické a programátorské práce.