Header Adresa

E-Obchod

Jednoduše si vyberete co právě potřebujete a snadno objednáte. Pro nákup v E-Obchodu je nutná Vaše registrace. Pokud se chcete zaregistrovat, klikněte ZDE

Cena nového programu zdarma, inovace programu 220 Kč + DPH. Počet inovací ročně 2.Milan Štoček

Právní minimum vychovatele

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se vychovatelé setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola

Milan Štoček

Právní minimum učitele střední školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé středních škol setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Střední škola

Milan Štoček

Právní minimum učitele základní školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé základní školy setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola

Milan Štoček

Právní minimum učitele mateřské školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé mateřských škol setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání dětí, odpovědnost za škodu, organizace předškolního vzdělávání, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská a základní škola málotřídní

Milan Štoček

Řízení školní jídelny a výdejny

Publikace obsahuje oblasti:

Organizace školní jídelny (struktura řízení, provozní řády, …)
Hygienické předpisy (provozní a osobní hygiena, kritické body, …)
Bezpečnost a ochrana zdraví (prevence rizik, pracovní úraz, dohled nad dětmi a žáky, …)
Pracovně právní vztahy (uzavření pracovního poměru, pracovní doba)
Odměňování (zařazování do platové třídy, příplatky, odměny, …)
Finanční zajištění (finanční prostředky ze státního rozpočtu, …)
Účetnictví (náklady na stravování, zásoby, kalkulace ceny jídel, …)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2016
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola se školní jídelnou


Milan Štoček, Miroslav Poživil

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy

Publikace obsahuje:

- odměňování zaměstnanců škol po novele NV č. 564/2006 Sb. (vnitřní platový předpis a platové výměry),
- změny v pracovním poměru ředitelů škol,
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků,
- poskytování pracovnělékařské péče,
- náhrady platu při pracovní neschopnosti,
- ...
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Ředitel školy a vnitřní předpisy

Publikace obsahuje: 

1. Tvorba vnitřních směrnic. 
2. Právní východiska. 
3. Příklady směrnic a dalších dokumentů.

CD navíc nabízí: 

1. rozšířenou nabídku příkladů (MS Word, Excel), 
2. platné zákony potřebné pro tvorbu směrnic.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Nový občanský zákoník a škola

Publikace umožní školám základní orientaci v takto rozsáhlém právním předpisu. Jsou zde zpracována témata, která se bezprostředně dotýkají škol, například:

- ochrana osobnosti,
- zákonní zástupci dítěte a rodičovská (z)odpovědnost, zastoupení dítěte,
- některá pracovněprávní problematika (zastupování na základě plné moci, závislá práce nezletilých, …),
- smlouvy (darovací, nájemní, příkazní, o dílo, …),
- sdružování občanů (spolky, nadace,...),
- odpovědnost za škodu.

Publikace obsahuje také 120 vzorových smluv pro školy podle nového občanského zákoníku.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2014
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Řízení mateřské školy v přehledech, tabulkách a schématech - I. díl

Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných informací. Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí. Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení určujících vztahů při řízení mateřské školy.

V publikaci naleznete následující témata:

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
2. Organizace a řízení mateřské školy
3. Výchovný a vzdělávací proces
4. Práce s informacemi ve škole
5. Finance a majetek
6. Pracovněprávní vztahy
7. BOZP a PO ve škole
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2013
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská škola


Milan Štoček

Řízení základní školy v přehledech, tabulkách a schématech - I. díl

Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných informací. Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí. Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení určujících vztahů při řízení základní školy.

V publikaci naleznete následující témata:

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
2. Organizace a řízení základní školy
3. Výchovný a vzdělávací proces
4. Práce s informacemi ve škole
5. Finance a majetek
6. Pracovněprávní vztahy
7. BOZP a PO ve škole
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2013
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola


Milan Štoček, Ivana Hamplová

Jak správně vyslovovat cizí jména osobní

Publikace obsahuje 3.300 cizích jmen osobních, jejichž výslovnost je odlišná od českého jazyka. Formou slovníku umožní žákům i učitelům rychlou orientaci ve správné výslovnosti cizích jmen z oblasti vědy, umění, politiky, historie a sportu.

Pro fonetickou transkripci důsledně užíváme pouze hlásky české abecedy, nikoliv znaky mezinárodní fonetické abecedy (IPA) nebo cizojazyčnou fonetickou transkripci (například angličtiny u anglických jmen). Chceme tím přiblížit publikaci co nejvíce čtenářům a českému jazykovému prostředí.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2012
Cena: 290 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček, Antonín Maršík

Obec a škola

V publikaci naleznete například:

- nové 6leté funkční období ředitelů škol,
- pravomoci zřizovatele, školské rady a České školní inspekce při odvolávání ředitelů škol,
- postup při odvolávání současných ředitelů škol, kteří jsou ve funkci déle než 6 let,
- nová pravidla pro vyhlašování volných dnů ve školním roce a role zřizovatele,
- zřizování mateřských škol pro děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného
zaměstnavatele,
- možnost přijímání většího počtu dětí, které mají zájem o pravidelnou zkrácenou docházku, k předškolnímu vzdělávání,
- zajištění prázdninového provozu v jedné z MŠ pro děti z jiných MŠ.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2017
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Obec, mateřská a základní škola

Milan Štoček

Ředitel školy a mimoškolní akce

Publikace je rozdělena na:

Výlety
Exkurze
Školy v přírodě
Lyžařské kurzy
Sportovně turistické kurzy
Zahraniční výjezdy

Obsahuje:

Právní výklad
Vzory tiskopisů
Směrnice školy
Testy pro pracovníky
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2014
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Copyright © 2019, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.
Aplikaci vytvořil Jan Šíma (www.CompWork.cz) Grafické a programátorské práce.