Header Adresa

Dodatek k opatření obecné povahy - Úprava některých pravidel konání maturitních zkoušek v roce 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2021 v návaznosti na opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-1.

Datum přidání: 2021-02-23

stahuj

Copyright © 2021, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.
Aplikaci vytvořil Jan Šíma (www.CompWork.cz) Grafické a programátorské práce.