Header Adresa

Novela vyhlášky č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí


Dne 1. 6. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb. Novela vyhlášky obnovuje povinnost evidovat v rejstříku škol a školských zařízení údaj o nejvyšším povoleném počtu žáků školního klubu, který se od roku 2009 uvádět nemusel. 

Právnické osoby, které vykonávají činnost školního klubu, musí požádat místně příslušný krajský úřad o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení. 

Žádost o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu se podává v režimu zápisu změny v údajích o nejvyšším povoleném počtu žáků podle § 149 školského zákona, a musí tedy obsahovat zejména popis požadavku, souhlas zřizovatele se žádostí, rámcový popis majetkového a personálního zajištění činnosti klubu a stanovisko místně příslušné krajské hygienické stanice k prostorám klubu.

Datum přidání: 2016-05-13

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.