Header Adresa

Novelizace vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - hlavní změny - účinnost 1. září 2011


MŠMT vydalo vyhlášku 116/2011 Sb., kterou novelizuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
.

Hlavní změny novely:

1. Mění se podmínky pro poskytování psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby. Posiluje se role žáka a zákonného zástupce žáka:
- žák, popř. zákonný zástupce žáka musí být školou nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně a jednoznačně informován,
- poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti,
- při vydání zprávy a doporučení je žák, popř. zákonný zástupce žáka informován o obsahu doporučení způsobem srozumitelným pro nejširší možný okruh osob,
Žák, popř. zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady spolu s jejich upřesněním,
- …

2. Mění se účel poradenských služeb, tak jak jej popisuje § 2 uvedené vyhlášky.
 
3. Doplňuje se další dokumentace, kterou školské poradenské zařízení vede (§ 4 vyhlášky)
 
4. Zpřesňuje se činnost poradny, centra a školy při poskytování poradenských služeb (§ 5, 6 a 7 vyhlášky)

5. Doplňuje se standardní činnosti poraden (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Viz celé znění vyhlášky. Podtržený text = změna

Datum přidání: 2011-05-12

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.