Header Adresa

MŠMT představilo další úpravy maturitních zkoušek


Na základě dodatku k opatření obecné povahy ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byly doplněny nové úpravy, které se vztahují na žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří odpracovali nejméně 160 hodin dobrovolně či v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona. Nově se umožňuje uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení i žákům ostatních forem vzdělávání (nejen denního) a také všem žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování. Bude rovněž vypsán dodatečný termín, a to jak pro didaktické testy, tak pro praktickou zkoušku.

Datum přidání: 2021-05-03

stahuj

Copyright © 2021, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.