Header Adresa

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021


V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021.

Datum přidání: 2021-03-29

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.