Header Adresa

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo několik opatření obecné povahy týkající se konání letošních přijímacích zkoušek – jednotných, školních a talentových. 
Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. K opatření se ještě zveřejnilo nové zkušební schéma. Nové schéma je dostupné viz příloha. 
Důvodem vydání tohoto opatření je omezení osobní přítomnosti žáků ve škole nejen v prvním, ale také ve druhém pololetí tohoto školního roku. Žáci základních škol byli po většinu letošního roku vzděláváni distančním způsobem. Podle § 184a odst. 2 školského zákona platí, že „Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem“. V důsledku krizových a mimořádných opatření tedy žáci nemuseli naplnit všechny očekávané výstupy a vzdělávací cíle rámcového nebo školního vzdělávacího programu, přičemž každá škola mohla přistoupit ke vzdělávání distančním způsobem jinak a rovněž naplňování školního vzdělávacího programu mohlo na každé škole probíhat v jiném kvalitativním i kvantitativním rozsahu. 
Další podmínky konání přijímacích zkoušek, včetně všech ostatních opatření obecné povahy, jsou zveřejněny na elektronické úřední desce ministerstva, na portálu koronavirus.edu.cz a taktéž nejpřehledněji na webu ministerstva v sekci Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

Datum přidání: 2021-02-23

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.