2023/435 Sb., Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině

        
       445/2023
        

Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině


          Vláda nařizuje podle § 6 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:
       § 1
       Maximální výše úhrady nákladů
          Maximální výše úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině za kalendářní měsíc činí 5 059,84 Kč.
       § 2
       Zrušovací ustanovení
          Nařízení vlády č. 437/2022 Sb., o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
       § 3
       Účinnost
          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
        
       Předseda vlády:
       prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
       Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
       Ing. Jurečka v. r.