Věstník 2023_7

        
        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
        
       Část normativní

       - Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
        
       Věstník ve formátu pdf