Věstník 2023_4

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
       - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
        
       Část normativní

       - Protokol z třetího zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 28. června 2023
        
       Věstník ve formátu pdf