Věstník 2023_1

        
       OBSAH
        
       Č
ást oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
       - Úpravy názvů profesních kvalifi kací v rámci Národní soustavy kvalifikací
       - Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
       Č
ást normativní
       - Stanovení dalších fi nančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga

        

       Věstník ve formátu pdf