2023/398 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

        
       398/2023
        

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024          Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
       § 1
       Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
          Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)  jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
b)  osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.
       Stravné
       § 2
          Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)  140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
       § 3
          Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)  140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
       § 4
       Průměrná cena pohonných hmot
          Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a)  38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b)  42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c)  38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
d)  7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
       § 5
       Zrušovací ustanovení
          Zrušují se:
1.  Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
2.  Vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
3.  Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
       § 6
          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
        
       Ministr práce a sociálních věcí:
       Ing. Jurečka v. r.