2023/397 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

        
        
       397/2023
       Účinnost 1. ledna 2024
        

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024


          Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 281/2023 Sb.:
       § 1
          Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,50 Kč.
       § 2
       Účinnost
          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
        
       Ministr práce a sociálních věcí:
       Ing. Jurečka v. r.