Věstník 2023_3

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
       - Změna v organizaci školního roku 2023/2024 v Kraji Vysočina

        
       Část normativní
       - Stanovení dalších fi nančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí

        

       Věstník ve formátu pdf