Věstník 2023_2

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly

        
       Část normativní
       - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací soukromému školství
       - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
       - Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023
       - Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
       - Soustava republikových normativů na rok 2023
       - Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2023
       - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období leden–srpen 2023
       - Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní, střední školy a konzervatoře na rok 2023
       - Stanovení dalších finančních prostředků pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023

        

       Věstník ve formátu pdf