Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022

        
       METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem České republiky připravilo soubor metodických námětů a doporučení, jak mohou ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22, v kontextu řešení dopadů dlouho trvající distanční výuky během pandemie nemoci covid-19.
       Cílem metodických doporučení je nabídnout takové postupy, které mohou pomoci v případech, kdy v důsledku problematického zapojení žáků do distanční výuky u některých žáků vznikl propad v naplnění očekávaných
       výstupů Rámcového vzdělávacího programu.
       Metodické doporučení je určeno základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií. Střední školy mohou postupovat přiměřeně dle obecného textu doporučení s ohledem na specifika příslušného typu školy.
        
       Obsah:
       Doporučení pro ředitele
       Doporučení pro učitele
       Příloha: Příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu.
        
       
dokument pdf