Věstník 2021_3

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly

       Část normativní
       - Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát
        
       
Věstník ve formátu pdf