Věstník 2021_2

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly

       Část normativní
       - Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021
       - Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
        
       
Věstník ve formátu pdf