Věstník 2021_1

        
       OBSAH
        
       Část oznamovací

       - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly

       Část normativní
       - Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021
       - Soustava republikových normativů na rok 2021
       - Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021
       - Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
       - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
       - Dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
       - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
        
       
Věstník ve formátu pdf