2018 č. j. 16/2018 Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství

        

čj. MSMT-16/2018

Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 normativy, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

Přehled normativů neinvestičních výdajů stanovených ministerstvem na rok 2018 je uveden v příloze.