2017 č. j. 34 213/2017 Soustava republikových normativů pro rok 2018

        

čj. MSMT-34213/2017

Soustava republikových normativů pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2018 tyto republikové normativy:

ková kategorie

       NIV celkem Kč/žáka

MP celkem vč. odvodů

/žáka

       ONIV celkem Kč/žáka

Zam. Z./1000ž

3 - 5 let

50 940

50 441

499

125,126

6 - 14 let

64 601

63 524

1 077

125,735

15 - 18 let

76 349

75 282

1 067

143,981

19 - 21 let

65 376

64 676

700

127,613

KZÚV

312 706

310 206

2 500

693,459