Opatření k Covid - 19 platná od 17. května 2021       soubory pouze v pdf
        
       
Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17. 5. 2021
       Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 17. 5. 2021
       Změna mimořádného opatření – frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17. 5. 2021
       Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021
       Informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním zajištění testů pro navazující období (od 17. 5. 2021)