2014 č. j.4551 /2014 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2014-15

        
        

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015


 
Č.j.: MSMT-4551/2014

          Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015.

          Nejedná se tedy o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

          Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.

          Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
 
Obsah

1. Organizace školního roku 2014/2015

1.1. Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

2. Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období

3. Předškolní vzdělávání

3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
3.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV
3.3 Důležité změny ve školním roce 2014/2015

4. Základní vzdělávání

4.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.3 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům

5. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015
5.2 Termíny maturitních zkoušek

      5.3 Termíny závěrečných zkoušek

5.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři

6. Vyšší odborné vzdělávání

6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách
6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

7. Vysoké školství – přijímání uchazečů

7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2015/2016

8. Jazykové vzdělávání

      8.1 Termíny státních jazykových zkoušek

9. Základní umělecké vzdělávání

9.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání

10. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

      10.1 Inkluzívní vzdělávání
      10.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

11. Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení

11.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách
11.2 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních
11.3 Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
11.4 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti
11.5 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol 2014
11.6 Informační elektronické systémy České školní inspekce
11.7 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři
11.8 Mezinárodní šetření ve školním roce 2014/2015

12. Mládež a mimoškolní aktivity

12.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

      12.2 Informace ke sportovním aktivitám škol
      12.3 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek

13. Rejstřík škol, statistické zjišťování

13.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku

      13.2 Informace o resortních statistických zjišťováních

14. Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky

      14.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV

14.2 Vzdělávací programy a další aktivity Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

15. Další informace

15.1 Medaile MŠMT
15.2 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání


 

Příloha – Časový harmonogram školního roku 2014/2015


 
 
 

1. Organizace školního roku 2014/2015


 

1.1 Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích


        

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.


 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

 2. 2. - 8. 2. 2015

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

 9. 2. - 15. 2. 2015

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

16. 2. - 22. 2. 2015

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

23. 2. -  1. 3. 2015

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

 2. 3. -   8. 3. 2015

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

 9. 3. - 15. 3. 2015

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha- Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.


 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
 

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


        

2. Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období


 

Připomenutí 1. světové války a oslavy významných výročí České republiky v období 2014 – 2018

V letošním roce uplyne 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného konfliktu. Státotvorný aspekt první světové války má své nezastupitelné místo ve státní tradici České republiky. Na počest těchto významných historických událostí našeho státu bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto válečného konfliktu, zejména v souvislosti s obnovením československé novodobé státnosti, a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových  poznatků  a odhalení dalších souvislostí té doby. Vrcholem událostí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 2018.

Posláním aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky, z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky posilovat.

Připravované aktivity budou průběžně zveřejňovány na ústředním internetovém portále, který bude po celé období 2014 – 2018 poskytovat aktuální přehled. Řada informací a aktivit je již zveřejněna např. na http://velkavalka.cz/1914/.

MŠMT připravuje materiál, ve kterém budou zveřejněny aktivity, do kterých se budou moci podle svého vlastního uvážení zapojit školy a školská zařízení, střediska volného času a další instituce pracující s dětmi a mládeží. Přehled těchto aktivit bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva.

Dalším zdrojem inspirací bude Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, kde budou postupně zřízeny k danému tématu samostatné webové stránky s nabídkou aktivit pro školy.


 

Připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa

V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Tento významný katolický kněz a universitní mistr zanechal působením své osobnosti v kontextu převratné historické chvíle zcela mimořádnou stopu v našich dějinách uplynulých 6 století. Za života reformátor pražské university a nesmlouvavý kritik poměrů v církvi se po smrti stal symbolem, který pozdější staletí vybavoval novými významy – předchůdce luteránské reformace, bojovník za pravdu v osvícenském slova smyslu, obhájce českých národních práv a zájmů, kritik feudalismu a sociální reformátor. Školám se doporučuje připomenout ve druhém pololetí školního roku 2014/15 v souvislosti s jubileem jak historickou osobu Husovu, tak i jeho posmrtnou roli jako vlivného symbolu proměnlivých významů.


        

3. Předškolní vzdělávání


        

3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Každá mateřská škola vzdělává podle svého školního vzdělávacího programu, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), ke kterému MŠMT schválilo Konkretizované očekávané výstupy (KOV). KOV jsou s účinností od 1. 9. 2012 přílohou RVP PV (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

Tyto konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí. Zároveň byl vydán dokument „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku ).

Tento informační materiál dává rodičům možnost získat informace o dovednostech, znalostech a schopnostech, kterých by mělo jejich dítě dosahovat před vstupem do základní školy.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

3.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV

MŠMT doporučuje nadále se zaměřit na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci. Dále je vhodné se zaměřit a nabízet formu aktivních činností pro seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat v dětech zájem o technické a manuální činnosti.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

3.3 Důležité změny ve školním roce 2014/2015

V mateřských školách lze v rámci školního vzdělávacího programu provozovat tzv. lesní třídy, a to za dodržení zákonných podmínek stanovených pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


        

4. Základní vzdělávání


        

4.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů od 15. ledna do 15. února 2015. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

4.2 mcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Ve školním roce 2014/2015 se v základních školách všech zřizovatelů vyučuje ve všech ročnících podle školních vzdělávacích programů připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) - (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani. Na Metodickém portále RVP www.rvp.cz lze najít Průvodce upraveným RVP ZV, což je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor inspirací, námětů a doporučení. (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6433).

Školy nemohou přijmout ke vzdělávání žáka do jiného oboru vzdělání, než který mají zapsaný ve školském rejstříku.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

4.3 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady pro účinné a komplexní využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V poslední době se však stále více zdůrazňuje potřeba věnovat více pozornosti zvýšení úrovně základních dovedností jako čtení, psaní či počítání, neboť tvoří předpoklad pro rozvíjení právě těchto kompetencí.

MŠMT doporučuje proto všem školám zaměřit se, a to ve všech oblastech vzdělávání, na rozvoj čtenářské gramotnosti (schopnost jedince porozumět textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života lidského společenství) a matematické gramotnosti (schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana).

Dále je vhodné rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností.

K výše uvedenému lze využít poznatků vyplývajících z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA na webových stránkách České školní inspekce (http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu).


 

Cizí jazyk

Školy mohou žádat MŠMT o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce (§ 13 odst. 3 školského zákona) dle Výnosu č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce. Je umístěn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vynos-c-9-2013-kterym-se-upravuje-postup-pri-povolovani. Tento výnos nahradil od 1. 1. 2014 původní Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č.j. 527/2008-23.


 

Výuka dějin

Důležitou součástí vzdělávacího oboru Dějepis jsou moderní a soudobé dějiny. Vzhledem k trvající potřebě podpořit a kvalitativně pozdvihnout tuto součást vzdělávacího oboru připravilo MŠMT s platností od 1. 9. 2013 aktualizované Doporučení k výuce dějin 20. století (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1).


 

Obrana vlasti

Téma přípravy občanů k obraně státu bylo začleněno do aktualizovaného znění RVP ZV, které je platné od 1. 9. 2013. Vzhledem k nedostatečnému povědomí veřejnosti včetně pedagogů o této složce občanských povinností vypracovalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s MŠMT přehled základních informací a metodické doporučení.

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17799/podklady-k-vyuce-pripravy-obcanu-k-obrane-statu-v-zakladnich-skolach.html/


 

100. výročí první světové války

Významná stoletá výročí z období let 1914 – 1918 budou zejména pro základní a střední školy využita k upozornění na význam událostí tohoto období pro vznik Československa. Připomínka těchto událostí by měla směřovat především k posílení citových vazeb žáků a studentů k naší zemi, k žádoucímu prohloubení vlasteneckého cítění. Koncepci oslav připravuje Meziresortní pracovní skupina na základě usnesení vlády České republiky č. 906/2013.

MŠMT doporučí školám vhodná dílčí témata a metodické přístupy k začlenění do výuky prostřednictvím volně doplňovaného digifolia na portále www.rvp.cz. Podrobnější informace budou předávány také prostřednictvím a ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů na poradách ředitelů základních a středních škol. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabídne NIDV kurzy k tématice uvedených výročí.


 

Rok české hudby

MŠMT vyzývá školy k podpoře kulturních a dalších akcí konaných v roce 2014, který je Rokem české hudby - viz dopis náměstka ministra pro vzdělávání pana PhDr. Jindřicha Fryče – http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rok-ceske-hudby-2014-prilezitost-pro-skoly


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

5. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři


 

5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2014/2015

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako v předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb.).

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou (s výjimkou, kdy uchazeč jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné).   Také zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.

Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu „Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014“ zveřejněném na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce.


 

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


        

5.2 Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2015, v podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2015. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 1. dubna 2015. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-pro-zkousky-spolecne-casti-maturitni?lang=1

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

V roce 2015 může v souladu s vyhlášením pokusného ověřování č. j. MSMT-42192/2013-1 ředitel školy podle § 79 odst. 3 školského zákona rozhodnout o zařazení zkoušky Matematika+ do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Zkouška Matematika+ se koná formou písemného didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum); z hlediska organizace a termínů je zkouška součástí jednotného zkušebního schématu zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky. Informace o zkoušce Matematika+ jsou dostupné zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/pokusne-overovani-vyberove-zkousky-ze-stredoskolske.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2015, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2015 pro jarní zkušební období a do 30. června 2015 pro podzimní zkušební období.

Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2015 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2015. Centrum také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty cizí jazyk.

Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.


 

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2014 pro jarní zkušební období a do 25. června 2015 pro podzimní zkušební období. Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.


 

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2015. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2015. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2015. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.

Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.


 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2015.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat již od 1. dubna 2015. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.

Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2015. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.


 

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. září do 10. září 2015. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 1. února 2015 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2015; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2015. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2015. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září 2015.

Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům.


 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2015. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.

Centrum zpřístupní Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.


 

Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz .


 

Bližší informace poskytne oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144) nebo oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


 
 
 

5.3 Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2015 v termínech stanovených ředitelem školy.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2015 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2015. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2015 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2015.

V březnu a dubnu 2015 budou všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol. O využití jednotných zadání u závěrečné zkoušky rozhodne ředitel školy. Podrobné informace najdou školy na http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.


 

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508) nebo oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144).


        

5.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři

Při konání absolutorií v konzervatoři se postupuje podle již uvedené vyhlášky č. 47/2005 Sb. Při absolutoriu v konzervatoři se obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy koná v červnu 2015 v termínech stanovených ředitelem školy. Téma absolventského výkonu a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy nejpozději 6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři. Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. února příslušného školního roku. V případě, že koná ve stejném ročníku maturitní zkoušku i absolutorium, může ředitel školy rozhodnout o konání absolutoria i v období od 1. do 31. července 2015.

Předseda a členové zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři jsou jmenováni nejpozději do 5. února 2015. Předsedu jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Jmenování se vztahuje i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.


 

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508) nebo oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144).


 
 

6. Vyšší odborné vzdělávání


 

6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 2. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září.

Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. září.


 

Bližší informace poskytne oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 157).


 

6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

Ukončování vzdělávání absolutoriem upravuje § 101 a § 102 školského zákona a § 7 až § 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb. Předsedu zkušební komise pro absolutorium jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z dané zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát.


 

Bližší informace poskytne oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144).


 

7. Vysoké školství – přijímání uchazečů


        

7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2015/2016

Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí § 48 až § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední desce vysoké školy nebo fakulty veškeré informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu před termínem stanoveným pro podání přihlášky (nejméně čtyřměsíčním). V případě nově akreditovaných studijních programů se oznámení lhůty podání přihlášek ke studiu těchto programů zkracuje na jeden měsíc. Informace o přijímacím řízení a studiu jsou především umístěny na webových stránkách jednotlivých vysokých škol, jejich seznam je umístěn na webové stránce MŠMT, včetně odkazů na jejich vlastní webové stránky (http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol).“


 

Bližší informace poskytne odbor vysokých škol (tel. 234 811 705).


 

8. Jazykové vzdělávání


        

8.1 Termíny státních jazykových zkoušek

Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2014/2015 jsou stanoveny pro všechny jazyky takto:


 

· Státní jazyková zkouška speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu):

      14. a 21. listopadu 2014


 

· Státní jazyková zkouška základní:

15. května 2015 13.30 hod.


 

· Státní jazyková zkouška všeobecná:

22. května 2015 13.30 hod.


 

Bližší informace poskytne oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144).


 

9. Základní umělecké vzdělávání


        

9.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání

Ve školním roce 2014/2015 se v základních uměleckých školách vyučuje v 1., 2. a 3. ročnících studia I. a II. stupně podle ŠVP připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Zavedení výuky podle ŠVP není možné učinit plošně, tj. ve všech ročnících zároveň. Manuál k tvorbě ŠVP ZUV a další informace naleznete na webových stránkách http://www.rvp.cz. Informace k metodické podpoře pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení zavádění ŠVP jsou uvedeny na webových stránkách http://www.nidv.cz  (Projekt ESF PODPORA ZUŠ). 

V ročnících, v nichž se zatím podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZUV nevyučuje, se poskytuje vzdělávání podle dosavadních učebních dokumentů.


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

10. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


        

10.1 Inkluzívní vzdělávání

Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením.

Nedílnou součástí ŠVP musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i přesto, že aktuálně se tito žáci ve škole nevzdělávají. ŠVP je mj. i základní informací pro případné uchazeče o vzdělávání (nebo o přestup), žáci mohou být zahrnuti do kategorie žáků se SVP i v průběhu vzdělávání.

Na podporu inkluze MŠMT průběžně vyhlašuje rozvojové a dotační programy:

· Podpora  financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

· Podpora  inkluzívního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

· Podpora integrace romské komunity

· Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ

Doporučujeme sledovat aktuálně vyhlašované rozvojové a dotační programy na webových stránkách MŠMT.

Programy jsou zveřejňované na http://www.msmt.cz/socialni-programy/dotacni-a-rozvojove-programy.

V souladu s inkluzívními trendy v českém školství je nutné respektovat novely vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. Vyhláška č. 116/2011 Sb. upravuje některé formulace stávající právní úpravy (vyhlášky č.72/2005 Sb.) a doplňuje chybějící ustanovení vymezující pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to tak, že se tato vyhláška stává jedním z opatření, které ČR na základě článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přijala k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti ČR a ke kterému se zavázala ve Zprávě o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti ČR.

MŠMT vypracovalo „Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice“. Podle tohoto plánu jsou zaváděna opatření, která efektivním způsobem zabrání jakýmkoliv cestám možné segregace a umožní přísnější kontrolu a metodické vedení na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného procesu. Všem žákům bez rozdílu musí být zajištěn rovný přístup ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školské zákony.


 

Bližší informace poskytne oddělení prevence a speciálního vzdělávání (tel. 234 811 331).


 

10.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen žáků) je v souladu se školským zákonem a v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených forem.

Prioritní formu představuje forma inkluzívního vzdělávání se zajištěním vyrovnávacích a podpůrných opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.


 

Bližší informace poskytne oddělení prevence a speciálního vzdělávání (tel. 234 811 331).


 

11. Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení


        

11.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách

Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT,

je obsažen ve Věstníku MŠMT – sešit 4/2014 a 11/2014 a na webových stránkách MŠMT

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013 ).

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


 

11.2 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu osobních údajů. Při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby školy nebo školského poradenského zařízení, a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb, jsou poskytovatelé těchto služeb povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláškou č. 116/2011 Sb. se od 1. září 2011 doplňují pravidla pro poskytování poradenských služeb, což se týká především zavedení písemného potvrzení, kdy žák, resp. jeho zákonný zástupce, potvrzuje svým podpisem, že doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že může uplatnit své výhrady k doporučení. Úprava se dále týká definování časových lhůt pro některé úkony v poradenství (zahájení poskytování služby a vystavení zprávy z vyšetření). Nově bylo též zavedeno časové omezení platnosti doporučení, jež je výsledkem psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky (§ 1 vyhlášky č.72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.). Dané ustanovení vyvolávalo v praxi časté nedorozumění zejména ze stran školských poradenských zařízení, a to ve smyslu toho, že bylo vykládáno jako nezbytná každoroční rediagnostika. Jedná se ve skutečnosti však o lhůtu platnosti doporučení pro zařazení žáka do příslušného vzdělávacího programu. MŠMT aktuálně připravuje novelizaci vyhlášek, v nichž jsou již přesně vydefinovány lhůty pro přešetření vzdělávacích potřeb konkrétních žáků a je i upravena lhůta platnosti doporučení.

Výše uvedená vyhláška dále zohledňuje požadavky kladené na žáky středních škol při konání státních maturit tím, že vyrovnává podmínky pro konání státní maturitní zkoušky v případech zjištění odpovídajících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků středních škol školským poradenským zařízením.


 

Bližší informace poskytne oddělení prevence a speciálního vzdělávání (tel. 234 811 331).


 

11.3 Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Minimální preventivní program

Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje „Minimální preventivní program“. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika prevence.

Individuální výchovný program

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo a schválilo pro školy „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“ včetně tří formulářů, které doporučuje k využívání při řešení problémového chování žáků ve školách. Materiál i s přílohami je dostupný na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan). V této složce je také k dispozici materiál „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“.


 

Dotační program pro programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních jsou podporovány z dotací MŠMT. Dotační program je určen pro aktivity v oblasti specifické primární prevence (všeobecné, selektivní a indikované). Uzávěrka žádostí je 30. 9. 2014. Je vyhlašován k 30. 6. 2015 pro následující kalendářní rok. Bližší informace a metodiku podávání žádosti naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace


 

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Jedná se o posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kriteriím kvality (standardů). Certifikace zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT. Bližší informace, dokumenty i formuláře najdete na http://www.nuv.cz/vice/certifikace-co-to-je-certifikace.


 

Metodické pokyny a doporučení

Metodické pokyny a doporučení k prevenci rizikového chování dětí a mládeže a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních naleznete na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny


 

Bližší informace k:

- individuálnímu výchovnému programu poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250),

- oblasti primární prevence rizikového chování poskytne oddělení prevence a speciálního vzdělávání (tel. 234 811 331).


        

11.4 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

V roce 2011 bylo založeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU). Smyslem tohoto centra je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v ČR. Školy mohou s tímto centrem spolupracovat a obracet se na něj i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této oblasti. Bližší informace o činnosti centra jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/narodni-koordinacni-centrum-prevence-urazu-nasili-a-podpory).


 

Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


 

11.5 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol 2014

Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.

Mezi další cíle programu patří rovněž:

· posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec ŠVP,

· podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech,

· podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit,

· posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky,

· finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT,

· všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol,

· poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Střední školy si žádost vygenerují v termínu 29. 9. - 24. 10. 2014 z elektronického systému obsahujícího výsledkové listiny, který se nachází na webové adrese: http://excelence.msmt.cz/. Tuto žádost si střední škola vytiskne a statutární zástupce ji podepíše a zašle v jednom vyhotovení na MŠMT.


        

Bližší informace poskytne odbor pro mládež (tel. 234 811 136).


        

11.6 Informační elektronické systémy České školní inspekce

Školy a školská zařízení jsou oprávněny, resp. v některých případech povinny pracovat s vybranými informačními elektronickými systémy České školní inspekce


 

· iSET

modul certifikovaného testování: modul pro výběrová a plošná šetření, povinné (v případě realizace testování)

modul školního testování, e-learning: modul pro šetření prováděná na úrovni školy s možností využití vložených testů i tvorby vlastních testů a úloh, pro školy dobrovolné

modul domácího testování: přístupné široké veřejnosti, není třeba zřizovat zvláštní přístupové údaje, přihlášení probíhá přímo na portále, dobrovolné

https://portal.niqes.cz


 

· iEPIS

iEPIS1: slouží mj. pro vyplňování záznamů o úrazech a vyplňování inspekčního elektronického zjišťování (INEZ) formou dotazníků apod., povinné


 

· iEPIS2 modul pro práci se ŠVP: modul pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů, dobrovolné

https://epis.niqes.cz


 

· iPortál: modul pro zveřejňování základních informací o školách, inspekčních zpráv, možnost vyhledávání škol širokou veřejností podle zadaných parametrů, dobrovolné

https://epis.niqes.cz/portal


 

· iHelpdesk: modul pro poskytování technické podpory k funkčnostem uvedených elektronických systémů

https://helpdesk.niqes.cz nebo https://epis.niqes.cz


 

Přístupové údaje ředitele školy poskytne Česká školní inspekce na základě zaslání formuláře pro získání přístupových údajů. Formulář je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz .


 

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce (www.csicr.cz) a na webových stránkách projektu NIQES (www.niqes.cz


 

11.7 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři

V souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., mají školy povinnost zasílat záznamy o úrazu a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři.

· Elektronický formulář je vyplňován prostřednictvím systému informačního elektronického systému iEPIS (https://epis.niqes.cz).

· Díky využití systému již nebude nadále nutné připojovat zaručený elektronický podpis nebo elektronickou značku ke každému záznamu o úrazu.

· Přístupové údaje ředitele školy poskytne Česká školní inspekce na základě zaslání formuláře pro získání přístupových údajů dle bodu 11.6


 

Bližší informace poskytne Česká školní inspekce (tel. 251 023 127).


 

11.8 Mezinárodní šetření ve školním roce 2014/2015

Ve druhém pololetí školního roku 2014/2015 budou realizována následující mezinárodní šetření:

· hlavní sběr PISA 2015, do vzorku budou zahrnuti patnáctiletí žáci základních a středních škol

· hlavní sběr TIMSS 2015, do vzorku budou zahrnuti žáci 4. ročníků základních škol

· pilotáž PIRLS 2016, do vzorku budou zahrnuti žáci 4. ročníků základních škol

Školy zařazené do šetření budou informovány s dostatečným časovým předstihem.


 

Bližší informace poskytne Česká školní inspekce (tel. 251 023 127).


        

12. Mládež a mimoškolní aktivity


 

12.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

MŠMT vyhlásilo „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015“ určené pouze pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z následujících typů – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Jejich vyhlášením MŠMT podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem programů je především podpora:

· vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci jednotlivých NNO,

· vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,

· významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži,

· vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,

· rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,

· výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,

· mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy,

· rozvoje materiálně technické základny NNO,

· vytváření podmínek, možností a rozvoj poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.

MŠMT může po určité časové období nebo vybrané Programy stanovit zvláštní priority.

Informace a kontakt: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-4


 

Bližší informace poskytne odbor pro mládež (tel. 234 811 100).


 

12.2 Informace ke sportovním aktivitám škol

Školní ceny Fair play uděluje MŠMT společně s  Českým olympijským výborem. Ceny jsou udělovány za mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, školních akcích i při sportovních soutěžích a za celoživotní práci ve školní tělesné výchově.

Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu a s doporučením ředitele školy zašlete nejpozději do 12. prosince 2014 na adresu: MŠMT, odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.


 

Bližší informace poskytne odbor sportu (tel. 234 811 321).


 

12.3 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek

Přehled soutěží a přehlídek na školní rok 2014/15 bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT – sešit 8/2014.

Bližší informace poskytne odbor pro mládež (tel. 234 811 136).


        

13. Rejstřík škol, statistické zjišťování


 

13.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku

Stejně jako v minulých letech se podává žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok u příslušného krajského úřadu do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.

V souvislosti s vydáním Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2011-2015 a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy jednotlivých krajů z roku 2012 se žádost o zápis do rejstříku nebo změny v oborech vzdělání posuzuje podle parametrů uvedených v obou dokumentech. To znamená, že v případě, že se posouzením žádosti zjistí, že žádost není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje (§ 148 odst. 3 písm. a) školského zákona) nemůže být žádost kladně vyřízena.

V každé žádosti o zápis školy nebo nového oboru vzdělání je třeba zejména doložit, že k výchozímu stavu ve školním roce 2010/2011 :

· jde o výměnu oboru za obor o stejné kapacitě nebo o adekvátní snížení oboru zejména v oborech s maturitní zkouškou v rámci kraje,

· na úrovni kraje bude ve veřejných školách snížen celkový počet žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělávání o 15 – 20 %, v případě soukromých a církevních škol nedošlo ke zvýšení celkového počtu žáků a studentů v těchto oborech,

· podíl počtu přijatých do denní formy nástavbového studia činí nejvýše 20 % k počtu absolventů středního vzdělání  výučním listem v rámci celé ČR, tj. v rámci kraje,

· podíl počtu žáků odcházejících ze základních škol na 6 a 8letá gymnázia se pohybuje v rozmezí 5-10 %, s výjimkou Prahy, kde se podíl nebude navyšovat.

Při zařazování nové střední školy nebo oboru vzdělání bude respektováno zdůvodněné negativní stanovisko kraje nebo krajského úřadu (§ 146 odst. 1 a § 147 odst. 1 písm. q) školského zákona).

Další kritéria jsou uvedena přímo v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2011-2015 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009) a dlouhodobých záměrech krajů.

MŠMT v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015, kapitolou 4: Optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol – Kritéria rozvoje regionálního školství – bod 2. vydalo seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR a MŠMT. Seznam oborů je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-a.

V případě žádosti o formální změny v údajích podle § 149 odst. 4 školského zákona (identifikace právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, identifikace zřizovatele a označení místa uskutečňování vzdělávání nebo školských služeb, změna v údajích o řediteli školy nebo školského zařízení a osobě, která je statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení) provede správní orgán tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.

Bližší informace poskytne odbor vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


 

13.2 Informace o resortních statistických zjišťováních

Statistické agendy resortu školství, včetně sběrů dat regionálního školství zabezpečuje metodicky i technicky odbor analyticko-statistický.

Sběr dat probíhá podle § 28 odst. 5 školského zákona a řídí se vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

Školy a školská zařízení předávají data výkazů výhradně v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace v závazných termínech podle výše uvedené vyhlášky.

Formuláře výkonových výkazů (řady S, Z, R) a výkazu P 1-04, závazné metodické pokyny pro jejich vyplnění, termíny předávání dat a další informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na http://www.msmt.cz/, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S, Z, R) a Výkaz P 1-04 nebo http://sberdat.uiv.cz/login pod odkazem Informace.

Statistické zpracování údajů o žácích a studentech (resp. absolventech) základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bude i ve školním roce 2014/2015 probíhat pouze prostřednictvím předávání individuálních údajů ze školních matrik. Školy budou i nadále odesílat správnímu úřadu potvrzenou sestavu příslušného vygenerovaného výkazu. Předávání dat je upraveno výše citovanou vyhláškou č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě podzimního termínu k 30. září se individuální údaje ze školních matrik předávají také k rozhodnému datu 31. března. Bližší informace a aktuální zprávy ke sběru dat ze školních matrik lze získat na http://www.msmt.cz, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Školní matrika.


 

Bližší informace poskytne odbor analyticko-statistický (tel. 224 398 452).


 

14. Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky


 

14.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV

NIDV připravuje a organizuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro všechny druhy a typy škol v celé ČR, dále se nově zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců PŘO a na vzdělávání pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Nabídka DVPP bude ve školním roce 2014/2015 rozdělena do vzdělávacích oblastí: a) Předškolní vzdělávání, b) Základní vzdělávání, c) Střední vzdělávání, d) Zájmové a neformální vzdělávání, e) Management, f) Jazykové vzdělávání, g) ICT, h) Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga), i) Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Koordinátor ICT), j) Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV a PV, k) Základní a střední umělecké školy, l) Vzdělávání zaměstnanců PŘO .

Plánované vzdělávací programy jsou aktuálně zveřejňovány online na http://www.nidv.cz, kde se zájemci o účast na vybrané akci mohou průběžně přihlašovat.

Nově poskytované (od roku 2014) vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří působí v oblasti zájmového vzdělávání, a pro zájemce pracující s dětmi a mládeží v rámci NNO (jako dobrovolníci i jako zaměstnanci) se člení do třech hlavních oblastí: a) Funkční studium – manažerský tříletý cyklus pro vedoucí pracovníky, ředitele a zástupce ředitelů SVČ i řídící pracovníky NNO, b) Studium pedagogiky volného času – studijní program určený pedagogům volného času v rozsahu 160 hodin prezenční výuky ročně doplněných

e-learningem, c) Průběžné vzdělávání – plní funkci inovační, rozšiřující a specializační. Cílem je trvalý rozvoj pedagogického pracovníka v oblastech práce s dětmi a mládeží ve volném čase, součástí nabídky vzdělávání jsou i tzv. průřezová témata. Přehled aktuální nabídky vzdělávacích aktivit v této oblasti lze sledovat také na portálu Vzdělávacího modulu zájmového a neformálního vzdělávání (http://vm.nidv.cz/).

Pro školní rok 2014/2015 stanovilo MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků následující priority realizované NIDV formou rezortních a účelově vymezených úkolů MŠMT, mezi něž patří: a) Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, b) Příprava a realizace školení zajištující chod procesů maturitní zkoušky na školách (CISKOM), c) Příprava a realizace pracovních seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací obory, d) Mimořádné události a dopravní výchova ve školství, e) Podpora vícejazyčnosti ve školách, jazyková propedeutika, f) Podpora výuky odborné angličtiny a dalších cizích jazyků na středních školách, g) Rozvoj gramotností, h) Metodické semináře ke vzdělávacímu oboru další cizí jazyk; Metodické semináře k problematice výuky CJ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, i) Podpora témat vládních usnesení (Pozitivního stárnutí, Metodika vzdělávání boje proti korupci, Vzdělávací program pro učitele v oblasti globálního rozvojového vzdělávání), j) Podpora ZUŠ, k) Individuální výchovný program (smlouvy se školou), l) Virtuální bezpečnost (E-Safety) – budoucnost digitální výuky, m) Humanitní olympiády, n) Soutěž Pythagoriáda, o) Soutěže v cizích jazycích vyhlašované v MŠMT, p) Středoškolská odborná činnost, r) Soutěž v programování vyhlašovaná MŠMT, s) Korespondenční soutěže, t) Udržitelnost projektu Klíče pro život, u) Průběžné vzdělávání v DVPP ZV.

NIDV bude ve školním roce 2014/2015 realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky také v rámci projektů podpořených prostředky ESF: a) Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií (IPo, http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/eticka-vychova-a-ucebnice.ep/) jehož cílem je účinným způsobem podpořit zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova" do základních škol a víceletých gymnázií, b) Kariérní systém (IPn, www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/karierni-system.ep/), řešící dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. c) K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (IPn, www.ka2.cz), jehož cílem je podpora kvality neformálního vzdělávání, uznávání jeho výsledků a zvyšování zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v ČR. Součástí aktivit projektu je vzdělávací program Studium pedagogiky pro pracovníky vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. K dalším výstupům patří pilotáž on-line systému řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání (OLINA, www.olina.ka2.cz), rozvoj a propagace Osobního kompetenčního portfolia sloužícího k zápisu kompetencí rozvíjených v neformálním vzdělávání (www.okp.ka2.cz). Mezi resortní úkol byla po transformaci NIDM a NIDV zařazena realizace původního IPo projektu PERUN (www.talentovani.cz). Cílem projektu je podpora systému vyhledávání, rozvoje a uplatnění nadaných v oblasti přírodních a technických oborů a matematiky v ČR, stimulovat efektivní propojení školního a mimoškolního vzdělávání.

Ve školním roce 2014/2015 bude pokračovat již čtvrtý ročník celostátní přehlídky digitálních učebních materiálů DOMINO, do které se mohou přihlásit učitelé ZŠ a SŠ se svými výukovými materiály (http://domino.nidv.cz).


 

Bližší informace poskytne rodní institut pro další vzdělávání (tel. 222 122 112).


 
 
 

14.2 Vzdělávací programy a další aktivity Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) od roku 2014 pořádá akreditované programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na tato témata:

· Historie českého školství a vzdělanosti součástí výuky dějepisu,

· Významné osobnosti moderních dějin. Evropský humanista Přemysl Pitter v kontextu 20. století,

· Současná literatura pro děti a mládež.

(termíny na webových stránkách www.npmk.cz).


 

NPMK dále nabízí:

· stálou výstavu o dějinách českého školství, učitelstva a vzdělanosti v evropském kontextu včetně pracovních listů pro žáky a studenty, specializované služby Pedagogické knihovny J. A. Komenského a nabídku vzdělávacích programů, krátkodobých výstav a přednášek nejen na aktuální témata.

NPMK nabízí školám stálou expozici „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“ pod záštitou České komise pro UNESCO. Expozice představuje tisícileté dějiny školství od příchodu Konstantina a Metoděje po současnost. Součástí expozice je i informační systém o životě, díle a odkazu J. A. Komenského. Pro žáky ZŠ a SŠ jsou připraveny pracovní listy, písařský koutek s možností si vyzkoušet psaní různých typů písma včetně hlaholice, výtvarné dílny, vzdělávací pořady, přednášky z dějin školství podle výběru.

Součástí výstavy jsou komentované prohlídky, které lze objednat v individuálních termínech.


 

· doprovodné výstavy – pedagogům, žákům a studentům:

 Po stopách cyrilometodějské tradice u západních a jižních Slovanů (červen- říjen 2014)

      Historie školních budov od tereziánských reforem (říjen 2014 - červen 2015)


       

· putovní výstavy k zapůjčení – k využití školám všech typů. Speciální nabídku s technickými parametry lze nalézt na webových stránkách. Nabídka výstav k zapůjčení školám a kulturním institucím:

1. Vzdělávání pro všechny. Odkaz Komenského (o životě, díle a odkazu J. A. Komenského)

2. Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství (o vnukovi J. A. Komenského)

3. Jakub Jan Ryba (učitel a skladatel včetně ukázek, jak vypadala škola na přelomu18./19. století)

4. Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše. Pedagog a spisovatel Jaroslav Žák

5. Vysvědčení v proměnách času (historie vysvědčení a prezentace nejstarších vysvědčení)

6. Tábor Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950 (historie sběrného tzv. cikánského tábora v Hodoníně)

7. Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu (česky a anglicky)

8. Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – příklad česko-německo-židovského soužití

9. Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976) a jeho aktuální odkaz pro 21. století

10. Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století

(podrobně viz www.npmk.cz)


 

· pořady na objednávku Školám nabízíme

      Pojď sem, dítě! (vzdělávací pořad o J. A. Komenském)

      Za tajemstvím písma a papíru (výtvarná dílna pro děti)

      Evropský humanista Přemysl Pitter (vzdělávací pořad k dějinám 20. století)

      Malý písař (výtvarná dílna pro děti)


 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského poskytuje knihovnické a informační služby pedagogům, žákům, studentům i široké veřejnosti. Knihovna s celostátní působností nabízí kromě základních výpůjčních služeb také služby informační, konzultační, rešeršní a reprografické.

Knihovna disponuje fondem o rozsahu cca 500 tisíc svazků odborné literatury, učebnic a odborných periodik. Nedílnou součástí fondu jsou konzervační fond učebnic a fond literatury pro děti a mládež. těchto fondů (knih i periodik) poskytuje knihovna učitelům a studentům rešerše na zadaná témata (mimo jiné i k významným historickým výročím, např. 75. výročí okupace, Velká válka (1914-1918), 100. výročí narození Jana Opletala aj).

Učitelům a pracovníkům školních knihoven slouží Centrum pro školní knihovny (CŠK), které funguje na principu průběžně aktualizovaných webových stránek csk.npmk.cz, kde zveřejňuje informace o aktivitách školních knihoven a možnostech dalšího vzdělávání jejich pracovníků.

· Vzdáleným uživatelům knihovna nabízí prostřednictvím e-PK – elektronické pedagogické knihovny – služby typu dokument delivery, tzn. elektronické dodávání kopií dokumentů a rešeršní služby (www.epk.cz).


 

Kontakty:

Národní pedagogické muzeum

adresa: Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz .


 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

adresa: Mikulandská 5, 116 74 Praha 1

www.npmk.cz/knihovna ; pedknihovna@npmk.cz ; www.epk.cz


 

Bližší informace poskytne rodní pedagogické muzeum (tel. 257 533 455).


 

15. Další informace


 

15.1 Medaile MŠMT

Medaile MŠMT se uděluje fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě skupině fyzických osob, za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. Fyzické osobě lze medaili udělit též za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství při příležitosti životního nebo pracovního jubilea. Ocenění může být uděleno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá předepsaným kriteriím.

Medaile MŠMT se uděluje ve dvou stupních:

a) stříbrná - 1. stupeň,

b) bronzová - 2. stupeň.

Písemný návrh musí obsahovat:

a) přesné označení oceňovaného (u osob jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa bydliště a pracoviště; u institucí jejich název a sídlo s přesnou adresou),

b) zdůvodnění navrhovaného ocenění.

Medaili MŠMT uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy zpravidla jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných zvláštního zřetele lze Medaili udělit i mimo uvedený termín.

Jedná-li se o ocenění udělované při příležitosti Dne učitelů, lhůta pro podání návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna 2015.

O udělení Medaile MŠMT rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Medaili MŠMT lze udělit i k uctění památky "in memoriam".

Statut Medaile MŠMT viz http://www.msmt.cz/file/10942.


 

Bližší informace poskytne oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků (tel. 234 811 740).


 

15.2 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání

Předávání kulturních hodnot, tj. všech duchovních a hmotných hodnot vytvořených lidstvem od jeho počátků do současnosti, z generace na generaci, je předpokladem civilizační konkurenceschopnosti společnosti a je obsahovou náplní celoživotního vzdělávání. Předávání kulturních hodnot se děje ústně (neformálně v rodině, neformálně i formálně v zájmových skupinách a sdruženích aj.), prostřednictvím obrazových a písemných pramenů uchovávaných a šířených na řadě médií (skalními malbami počínaje a elektronickými médii konče) a také prostřednictvím hmotných dokladů, ať už uchovávaných in situ nebo in fondo jako svědci minulých jevů a událostí.

Pro školy, v nichž se uplatňuje především předávání kulturních hodnot ústní a prostřednictvím obrazových a písemných pramenů, je charakteristické vzdělávání formou učení. Vzdělávání využívající přenos kulturních hodnot prostřednictvím hmotných dokladů je charakteristické pro paměťové instituce, t.j. muzea, galerie, zpřístupněné památkové objekty s jejich mobiliáři, archivy a knihovny. Tyto instituce mají omezené možnosti při uplatňování vzdělávací formy, jíž je učení, ale disponují mimořádnými možnostmi při upevňování znalostí získaných učením, při jejich doplňování, pro chápání souvislostí, rozvoj představivosti, kreativity atp. Je tedy zřejmé, že efektivita vzdělávacího procesu je přímo úměrná míře uplatnění všech způsobů předávání kulturních hodnot z generace na generaci a všech forem vzdělávání. Zajistit to lze, mimo jiné, systematickou spoluprací škol a školských zařízení s paměťovými institucemi. V tom ale Česká republika zaostává za vyspělými zeměmi (jeden z nejlepších vzdělávacích systémů v tomto směru má Velká Británie). Spolupráce škol a školských zařízení s paměťovými institucemi u nás trpí především jednostranností, kdy paměťové instituce nabízejí výstavy a programy pro děti, žáky, studenty, vychovatele a pedagogy, ale podle vlastního uvážení, neznají zpravidla poptávku škol ani jejich možnosti nabídku využívat. Změnit postupně tento stav může realizace následujících doporučení:

      

Školy a školská zařízení:

§ mají možnost využít zveřejněné nabídky výstav a programů /včetně akreditovaných programů/, a to např. odborné přednášky na konkrétní témata, komentované prohlídky výstav, workshopy, výtvarné ateliery, exkurze, poznávací vycházky, besedy s významnými osobnostmi a autory, mimovýstavní prezentace sbírkových předmětů, ukázky tradičních technik a folkloru, soutěže, vyplňování pracovních listů, environmentální programy atp., dále pak mohou využít paměťových institucí určených pro děti, žáky, studenty, vychovatele a pedagogy,

§ školy mohou využívat územně dostupné či tematicky vhodné paměťové instuce; kontakty lze vyhledat např. na webové stránce Národního památkového ústavu a na webové stránce http://ces.mkcr.cz/; http://radagalerii.cz/,

§ mohou vyhodnotit možnosti uplatnění nabízených výstav a programů pro zkvalitnění výuky a při mimoškolním vzdělávání, případně navrhnou rozšíření nabídky nebo navrhnou její tematické změny podle svých potřeb a vyhodnocení postoupí paměťovým institucí.


 

Příloha – Časový harmonogram školního roku 2014/2015

(v harmonogramu nejsou uvedeny termíny, které se týkají organizace školního roku a jsou uvedeny v části 1.1)


 

měsíc

den

činnost

září

1. - 20.

Maturitní zkouška – podzimní zkušební období

 

do 1.

Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, jarní období)

 

30.

Termín pro sběr dat ze školních matrik

 

do 30.

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol krajskému úřadu

 

do 30.

VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení

 

do 30.

VOŠ – zápis uchazečů o studium

říjen

do 31.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

listopad

14.

Termín státní jazykové zkoušky - speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu)

 

21.

Termín státní jazykové zkoušky - speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu)

 

do 30.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

do 30.

Podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení krajským úřadem na MŠMT

prosinec

do 1.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (jarní období)

 

do 12.

Školní cena Fair play – zaslání návrhu na udělení ceny MŠMT

 

do 31.

Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (společná část, jarní období)

leden
 

2. - 15.

Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

 

15. - 31.

Přijímací řízení – talentová zkouška v konzervatoři

 

15. 1. – 15. 2.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

do 31.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

 

do 31.

Termín pro podání návrhu na udělení medaile MŠMT

únor

do 1.

Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, podzimní období)

 

do 5.

Absolutorium v konzervatoři – jmenování předsedy a členů zkušební komise

 

do 28.

Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, CZVV (jarní období)

 

do 28.

Maturitní zkouška – jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem

 

do 28.

Závěrečná zkouška – jmenování předsedy zkušebních komisí krajským úřadem

březen

do 17.

Závěrečná zkouška – jmenování místopředsedy a dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy

 

do 15.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání řediteli střední školy

 

do 20.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do jiné než denní formy vzdělávání řediteli střední školy

 

do 31.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní období)

 

31.

Termín pro sběr dat ze školních matrik

 

1. – 30. dubna

Závěrečná zkouška – zpřístupnění jednotných zadání

duben

od 1.

Maturitní zkouška, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období)

 

22. - 30.

Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku

 

30.

Přijímací řízení SŠ – vydání seznamu přijatých uchazečů v případě, že se přijímací zkoušky nekonají

 květen

2.5. - 10. 6.

Maturitní zkouška – jarní zkušební období

 

2. - 15.

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce

 

do 15.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, CZVV

 

16. - 10. 6.

Maturitní zkouška – profilová část, ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

 

16. - 10. 6.

Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky

 

15.

Termín státní jazykové zkoušky (základní)

 

22.

Termín státní jazykové zkoušky (všeobecná)

 

od 20.

Závěrečná zkouška – stanovení termínu pro konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, kde trvá 2-4 týdny

červen

od 2.

VOŠ – 1. kolo přijímacího řízení

 

do 25.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (podzimní období)

 

do 30.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (pro podzimní období)

 

do 30.

Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, CZVV (pro podzimní zkušební období)

 

1. - 30.

Závěrečná zkouška – konání závěrečných zkoušek

 

1. - 30.

Absolutorium v konzervatoři – konání absolutorií

červenec

 1. - 31.

Absolutorium v konzervatoři – v případě, že je ve stejném ročníku konána maturitní zkouška i absolutorium 

srpen

do 15.

Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (podzimní období)

září

1. - 20.

Maturitní zkouška – podzimní zkušební období

 

1. - 10.

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce

 

11. - 20.

Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky

 

do 10.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, CZVV

 

do 13. září

Maturitní zkouška – ředitel školy předá ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury CZVV

 

do 30.

VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení

 

do 30.

VOŠ – zápis uchazečů o studium