Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018

        
Č.j. MSMT-25267/2018

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018

pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018

       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2018 normativy neinvestičních výdajů na rok 2018, stanovené ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí (č.j. MSMT-16/2018).

       Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 se s účinností od 1. 9. 2018 doplňují o normativy pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2018 dosud nebyl stanoven. Jedná se o obory vzdělání středních škol, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy, podle nichž bude realizována výuka od školního roku 2018/2019 a o nově akreditované vzdělávací programy vyšších odborných škol.

       Přehled normativů neinvestičních výdajů, doplněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2018, je uveden v příloze.

Příloha: Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 v Kč (doplnění k 1. 9. 2018)

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 v Kč
(doplnění k 1. 9. 2018)

Normativy neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2018 jako roční objem neinvestičních výdajů na jednotku výkonu (tj. dítě, žáka a studenta), stanovené materiálem č.j. MSMT-16/2018, se doplňují následovně:

část I.

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU,
PRO KTERÉ BYLY VYDÁNY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

- pro denní formu vzdělávání, včetně zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

       d oboru vzdělání

zev oboru vzdělání

       NIV celkem

MP

odvody

       ONIV celkem

53-41-M/03

       Praktická sestra

70 075

46 460

16 726

6 889

53-41-M/04

       Masér ve zdravotnictví

70 075

46 460

16 726

6 889

75-31-M/02

       Pedagogika pro asistenty ve školství

57 640

38 730

13 943

4 967

78-42-M/06

       Kombinované lyceum

53 521

35 973

12 950

4 598

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM,
PRO KTERÉ BYLY VYDÁNY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

- pro denní formu vzdělávání, včetně zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem

1. řádek - teoretické vyučování, 2. řádek - praktické vyučování

       d oboru vzdělání

zev oboru vzdělání

       NIV celkem

MP

odvody

       ONIV celkem

       33-58-E/01

       

Zpracovatel přírodních pletiv

20 901

13 430

4 835

2 636

        

        

51 776

29 027

10 450

12 299

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

- pro denní formu vzdělávání

       d oboru vzdělání

zev oboru vzdělání

       NIV celkem

MP

odvody

       ONIV celkem

63-42-N/03

       Personální management

60 538

41 234

14 844

4 460