2012/89 Sb. Občanský zákoník

        


Obsah

01 Obecná část (§ 1 - § 654)

02 Rodinné právo (§ 655 - § 975)

03 Absolutní majetková práva (§ 976 - § 1720)

04 Relativní majetková práva (§ 1721 - § 3014)

05 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 3015 - § 3080)