Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona

        
        

Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona
č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů seznam schválených a zrušených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací.

Ministerstvo schválilo kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, které jsou zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. NSK je databáze všech kvalifikací rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, v současné době je postupně naplňována schválenými standardy profesních kvalifikací. Na základě schválených a zveřejněných standardů mohou v souladu se zákonem 179/2006 Sb., §13 odst. 1 autorizující orgány (tj. příslušné správní orgány) udělovat autorizace pro tyto profesní kvalifikace. Udělená autorizace následně daný subjekt opravňuje realizovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení a vydávávat osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů


dne 21. 8. 2018 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

       zev Úplné profesní kvalifikace (UPK), pokud pro danou profesní kvalifikaci existuje, a název Profesní kvalifikace (PK)

       Kvalifikační úroveň

Nová/ revize PK

       Změna PK po revizi – uvést typ změny (názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na AOs…)

       

       

       zev PK

       

       Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

5

nová

       

       

       

       zev UPK

       

       Elektrotechnik

4

       

       zev PK

       

       Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

4

nová

       

       

       

       zev UPK

       

       Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli1

       Mechanik vnějších potrubních rozvodů z plastů2

3

       

       zev PK

       

       Strojník pro montáž vnějších
       potrubních rozvodů1, 2

3

nová

       

       Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů1, 2

3

nová

       

       Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli1

3

nová

       


 

       

       

       zev PK

       

       Plynoměřič v dole

3

nová

       

       Pracovník údržby dopravních tratí v dole

3

nová

       

       

       

       zev UPK

       

       Lisař

3

       

       zev PK

       

       Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

3

revize

       Pravidelná revize

Lisař na strojích s manuální obsluhou

3

revize

       Pravidelná revize

       Lisař na protlačovacích lisech

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Kovář

3

       

       zev PK

       

       Kovář ruční

3

revize

       Pravidelná revize

       Kovář strojní

3

       mimořádná revize

Revizí došlo k doplnění MTZ a v části A HS ke specifikaci kritérií pro použití plynové nebo elektrické pece.
       Byla zrušena kompetence: Obsluha automatizovaných kovacích linek.
Pro tuto činnost se počítá s vytvořením nové PK

       

       

       zev PK

       

       Mechanik elektrických lokomotiv

3

nová

       

       

       

       zev PK

       

       Pracovník interního zásobování prodejen

3

nová

       

       

       

       zev UPK

       

       Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

3

       

       zev PK

       

       Pracovník pro výrobu
       aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Tiskař

3

       

       zev PK

       

       Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       Tiskař na sítotiskových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       Tiskař na širokoformátových

3

revize

       Pravidelná revize

       flexotiskových kotoučových strojích

        

        

        

       Tiskař na ofsetových archových strojích

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev PK

       

       Textilní mistr

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       robce textilií

3

       

       zev PK

       

       Tkadlec

3

revize

       Pravidelná revize

       Úpravář textilií

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Klempíř strojní

3

       

       zev PK

       

       Klempíř drakař

3

revize

       Pravidelná revize

       Klempíř strojní

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Montér stavebních konstrukcí

3

       

       zev PK

       

       Montér vratových systémů

3

nová

       

       

       

       zev PK

       

       Instalatér solárních termických soustav

4

revize

       Pravidelná revize

       Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních
       systé

4

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev PK

       

       Drogista

3

revize

       Pravidelná revize

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství

       zev PK

Kvalifikační úroveň

Nová/ revize PK

       Změna PK po revizi – uvést typ změny (názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na AOs…)

       

       

       zev PK

       

       Pracovník stáčíren piva

3

nová

       

       Pracovník spilky a pivovarského sklepa

3

nová

       

       

       

       zev PK

       

       Asanační pracovník s fumiganty

3

revize

       Pravidelná revize

       Asanační pracovník bez fumigantů

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Zahradník

3

       

       zev PK

       

       Školkař

3

revize

       Pravidelná revize

       Zelinář

3

revize

       Pravidelná revize

       Květinář

3

revize

       Pravidelná revize

       Ovocnář

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev PK

       

       Operátor linky pro výrobu krmných směsí

4

revize

       Pravidelná revize

       Operátor linky pro výrobu premixů

4

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

3

       

       zev PK

       

       Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev UPK

       

       Strojník vodárenských zařízení

3

       

       zev PK

       

       Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

3

revize

       Pravidelná revize

       Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod

3

revize

       Pravidelná revize

       Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

3

revize

       Pravidelná revize

       

       

       zev PK

       

       Chlorovač

3

revize

       Pravidelná revize

Autorizující organ: Ministerstvo pro místní rozvoj

       zev PK
       

Kvalifikační úroveň

Nová/ revize PK

       Změna PK po revizi – uvést typ změny (názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na AOs…)

       

       

       zev PK

       

       Domovník

4

nová

       

       Administrativní pracovník společenství vlastníků

5

nová

       


Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

       zev PK
       

Kvalifikační úroveň

Nová/ revize PK

       Změna PK po revizi – uvést typ změny (názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na AOs…)

       

       

       zev PK

       

       Topič nízkotlakých parních kotlů

2

nová

       

       Topič nízkotlakých teplovodních kotlů

2

nová

       

       

       

       zev PK

       

       Obsluha regálových zakladačů

3

nová

       

       

       

       zev PK

       

       Jeřábník tř. A

3

nová

       

       Vazač břemen

3

nová