2018/333 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

        

333/2018


 

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 

§ 1


 

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel


 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 
 
a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
 

Stravné


 

§ 2


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 
 
a)

82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 3


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 
 
a)

82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 4


 

Průměrná cena pohonných hmot


 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
 
 
a)

33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

33,60 Kč u motorové nafty.
 

§ 5


 
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 

§ 6


 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
 

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.