Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019

        

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019

          Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2018/2019:

vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.

          MT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2019. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
          le přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru, na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
          V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, odborné a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.

1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2018/2019 následující soutěže:

1. 1 Soutěže typu A

1. 1. 1 Předmětové soutěže

A 1) Astronomická olympiáda (16. ročník) – Astronomická a astrofyzikální soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a pro střední školy
G - AB - Š (17. 9. - 21. 12. 2018), K (17. 1. 2019), Ú (20. - 22. 3. 2019, Opava)
G - CD - Š (17. 9. - 21. 12. 2018), K (25. 3. 2019), Ú (8. - 10. 5. 2019, Opava)
ZŠ - EF, GH - Š (17. 9 - 21. 12. 2018), K (25. 3. 2019), Ú (17. 5. 2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie EF), bodovaná skupina 2
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie AB, CD, mezinárodní), bodovaná skupina 1

Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298,

251 65 Ondřejov, tel. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, http://olympiada.astro.cz

A 2) Biologická olympiáda (53. ročník) – vědomostní soutěž pro žáky základních škol a středních škol z předmětu přírodopis a biologie kategorie A, B - Š (do 22. 2. 2019); kategorie C, D - Š (do 8. 2. 2019);
kategorie C - O (10. 4. 2019), kategorie D - O (16. 4. 2019);
kategorie A - K (29. 3. 2019); kategorie B - K (5. 4. 2019); kategorie C - K (16. 5. 2019); kategorie D - K (24. 5. 2019); kategorie A - Ú (23. - 27. 4. 2019, Ostrava);

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie C, D), bodovaná skupina 2

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, mezinárodní), bodovaná skupina 1
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Matušek, Česká zemědělská univerzita v Praze, sekretariát Biologické olympiády, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, tel. 725 483 557, 723 104 808, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz

A 3) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ (27. ročník) – matematická soutěž pro žáky středních škol

Š (do 23. 3. 2019), Ú I. - VII. kat (29. 3. 2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie I, II, III, IV, V, VI, VII), bodovaná skupina 3

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí,

Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 755 555, 731 617 763 e-mail: ales.kubicek@oavm.cz, www.oavm.cz/cms/index.htm

A 4) Dějepisná olympiáda (48. ročník) – soutěž z historie, kategorie dle ročníku školy

ZŠ – Š (11/2018), O (1/2019), K (3/2019), Ú (5/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, http://talentovani.cz/dejepisnaolympiada

A 5) Fyzikální olympiáda (60. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie).

A (4. ročník SŠ) D do 11. 1. 2019, K 23. 1. 2019, Ú 26. 2. - 1. 3. 2019;
B (3. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;
C (2. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019; D (1. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

E (9. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019, K 24. 4. 2019;
F (8. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019;
G (7. ročník ZŠ) D do 4. 5. 2019, O 13. - 31. 5. 2019;

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie E), bodovaná skupina 1

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, C, D, mezinárodní), bodovaná
skupina 1

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty

Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 332 762, 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, http://fyzikalniolympiada.cz/

A 6) Chemická olympiáda (55. ročník) – předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ kategorie A - Š (8. 11. 2018, test), K (7. 12. 2018), Ú (28. - 31. 1. 2019, Brno); kategorie B - Š (3. 4. 2019, test), K (30. 4. 2019);

kategorie C - Š (8. - 12. 3. 2019 - dle jarních prázdnin, test), K (2. 4. 2019);
kategorie D - Š (4. - 12. 2. 2019 - dle jarních prázdnin, test), O (1. - 5. 3. 2019 - dle jarních prázdnin), K (21. 3. 2019); karegorie E - Š (8. 11. 2018, test), K (28. 11. 2018), Ú (27. - 31. 1. 2019, Brno)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie D), bodovaná skupina 2

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, C, mezinárodní), bodovaná skupina 1; (kategorie E), bodová skupina 3
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Katedra učitelství a humanitních věd, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, www. olympiada.vscht.cz

A 7) Matematická olympiáda (68. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních a středních škol
Z5 - Š (do 22. 11. 2018 1. část, do 5. 1. 2019, 2. část), O (30. 1. 2019);
Z6 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15 .3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z7 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);
Z8 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);
Z9 - Š (do 22. 11. 2018, 1. část, do 5. 1. 2019, 2 část), O (30. 1. 2019), K (19. 3. 2019);

A - domácí část do 3. 12. 2018, Š (11 .12. 2018), K (15. 1. 2019), Ú (24. - 27. 3. 2019, Benešov),
B - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);
C - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);

P- Š (do 15. 11. 2018), K (22. 1. 2019), Ú (27. - 30. 3. 2019, Benešov)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie Z9), bodovaná skupina 1

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, C, P, mezinárodní), bodovaná skupina 1

Kontaktní adresa: Karel Horák, RNDr. CSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i., Žitná 25,

110 00 Praha, tel. 222 090 775, 606 728 516, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.matematickaolympiada.cz

A 8) Matematický klokan (25. ročník)– matematická multiple choice soutěž určena nejširšímu okruhu žáků základních a středních škol
Cvrček (2. a 3. r. ZŠ), Klokánek (4. a 5. r. ZŠ), Benjamín (odpovídá 6. a 7. roč. ZŠ a primě a sekundě osmiletých gymnázií), Kadet (odpovídá 8. a 9. roč. ZŠ a tercii a kvartě osmiletých gymnázií), Junior (odpovídá I. a II. roč. SŠ), Student (odpovídá III. a IV. roč. SŠ), ZŠ, SŠ - Š

(22. 3. 2019), O (22. 3. 2019), K (22. 3. 2019), Ú (22. 3. 2019)

Kontaktní adresa: Silvie Zatloukalová, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 17. Listopadu 12, 779 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz, http://matematickyklokan.net

A 9) Olympiáda v českém jazyce (45. ročník) – vědomostí soutěž z českého jazyka pro žáky
ZŠ a SŠ, 2 kategorie dle ročníku školy

ZŠ, SŠ - Š (11 - 12/2018), O (1/2019), K (4/2019), Ú (19. - 25. 6. 2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie ZŠ), bodovaná skupina 1
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie SŠ), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, http://talentovani.cz/olympiada-vceskem-jazyce

A 10) Olympiáda v německém jazyce (50. ročník) – vědomostní konverzační soutěž z německého jazyka

ZŠ I. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);
ZŠ II. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);
G I B-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);
G II B-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha);
ZŠ II. C-Š (do 16. 1. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);
SŠ III. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);
SŠ III. B-Š (do 16. 1. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, G II. B), bodovaná skupina 3

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. A), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, http://talentovani.cz/soutez-v-jazycenemeckem

A 11) Pythagoriáda (42. ročník) – soutěž na rozvoj matematické myšlení

ZŠ a VG – Š (4/2019), O (5/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, http://www.talentovani.cz/pythagoriada-aktualni-rocnik

    12) Soutěž v anglickém jazyce (50. ročník) – soutěž pro posouzení komunikačních dovednosti v anglickém jazyce
ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)
ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)
G I. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)
G II. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)
SŠ III. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)
SŠ III. B – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)
SŠ III. C – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, G II. B), bodovaná skupina 3
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. A), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, webu http://www.talentovani.cz/ajaktualni-rocnik;

A 13) Soutěž v jazyce francouzském (50. ročník) – vědomostní soutěž z francouzského jazyka
4 kategorie dle ročníku a typu školy
ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1-2/2019), K (3/2019), Ú (5/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie A1, A2), bodovaná skupina 3
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie B1, B2), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

A 14) Soutěž v jazyce latinském (50. ročník) – vědomostní soutěž z latinského jazyka
2 kategorie dle ročníku SŠ A, B - Š (1/2019), Z (2-3/2019), Ú (4/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25,
110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

A 15) Soutěž v jazyce španělském (50. ročník) – vědomostní soutěž ze španělského jazyka
SŠ I, II, III - Š (1/2019), K (3/2019), Ú (4/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie I, II), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

A 16) Soutěž v ruském jazyce (50. ročník) – soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ZŠ a VG - Š (2/2019), K ( do 22.3.2019);
kategorie SŠ I, SŠ II a SŠ III – Š (2/2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie ZŠ), bodovaná skupina 3
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie I, II), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, http://talentovani.cz/soutez-v-jazyceruskem

A 17) Středoškolská odborná činnost (41. ročník) – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ
SŠ - Š (2 - 3/2019), O (3 - 4/2019), K (4 - 5/2019), Ú (6/2019, Opava)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie obory - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18 a mezinárodní soutěže navazující na SOČ; bodová skupina 1; obory - 13, 14, 15, 16 a 17; bodová skupina 2)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25/872, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz

   18) Turnaj mladých fyziků (32. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol v řešení otevřených fyzikálních úloh

Jedna kategorie - Š (do 31. 1. 2019), R (18. - 19. 3. 2019), Ú (10. - 12. 4. 2019, Opava)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (Ú, mezinárodní), bodovaná skupina 1
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Český výbor TMF, Žitná 3264/12A, 466 04 Jablonec nad Nisou, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf

A 19) Zeměpisná olympiáda (21. ročník) – soutěž ze zeměpisu - geografie pro žáky základních a středních škol

Š (kategorie A, B, C, D): do 31. 1. 2019, O (kategorie A, B, C, D): 20. 2. 2019, K (kategorie A,

B, C, D): 20. 3. 2019, ústřední kolo kategorie C, D (25. - 26. 4. 2019), mezinárodní kola:

7 - 8/ 2019

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie C), bodovaná skupina 2

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie D, mezinárodní), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha, tel. 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz

1. 1. 2 Umělecké soutěže

A 20) Celostátní soutěž ZUŠ ČR v komorní hře s převahou dechových nástrojů
(52. ročník) – soutěž v komorní hře s převahou dechových nástrojů

O (2/2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (25. - 28. 4. 2019 ZUŠ Liberec)
Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Kolafa, ZUŠ Frýdlanská 1359/19, 460 31 Liberec, tel. 485 110 192, www.zusliberec.cz

A 21) Skladatelská soutěž žáků ZUŠ (9. ročník) – skladatelská soutěž

4 kategorie – dle věku

1. kolo do 30. 11. 2018, vyhlášení výsledků 1. kola soutěže do 28. 2. 2019, realizace 1. kola korespondenčně; 2. kolo ve dnech 5. až 7. 6. 2019 v Hradec nad Moravicí

Kontaktní adresa: MgA. Robert Mimra, Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556,
Školní 556/1, 290 01 Poděbrady, tel. 604 170 749, 604 170 749, e-mail: robert.mimra@volny.cz, http://www.gmhs.cz/

A 22) Soutěž žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (52. ročník) – soutěž komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
O (2/2019), K (do 10. 4. 2019), Ú (17. 5. – 19. 5. 2019), ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec; 12 kategorií podle věku a nástrojového obsazení

Kontaktní adresa: MgA. Vojtěch Maděryč, Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II., Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 361 909, 775 244 912, e-mail: maderyc@zus-jhradec.cz;

A 23) Soutěž žáků ZUŠ ve hře na akordeon (52. ročník) – soutěž ve hře na akordeon kategorie - 0. - X. akordeon; I.- IV. komorní hra
Kontaktní adresa: Iva Vainarová, Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 00 Plzeň, tel. 377 380 468, 775 989 822, e-mail: reditelka@zustb.cz, www.soutezezus.cz

A 24) Soutěž žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje (52. ročník) – soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje

23. - 24. 5. 2019
Kontaktní adresa: Ondřej Macháček, Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská, 625, 767 01 Kroměříž, tel. 732 653 430, 732 653 430, e-mail:
ondrej.machacek@d-music.cz

   25) Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií (41. ročník) – hra na dechové nástroje

hra na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, pozoun, tubu, zobcovou flétnu
( 23. - 25. 11. 2018, Teplice)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. příčná flétna, III. trubka), bodovaná sk.3 Kontaktní adresa: Jan Doskočil, Konzervatoř Teplice, Českobratrská 15, 415 01 Teplice, tel. 777 952 948, e-mail: doskocil@konzervatorteplice.cz, www.konzervatorpardubice.eu

A 26) Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ v literátně dramatickém oboru (52. ročník) – kolektivní projev dramatický, přednesový, loutkářský a pantomima

kategorie: I. – VIII. dle věku 7 – 19 let
Kontaktní adresa: Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov, tel. 476 752 531, 602 832 151, e-mail: reditel@zuslitvinov.cz, http://zuslitvinov.cz

A 27) Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu (52. ročník) – soutěž ve sborovém zpěvu kategorie A - komorní sbory (do 21 členů), kategorie B - velké sbory (od 22 členů); O (do 28. 2. 2019), K (do 31. 3. 2019), Ú (3.-5. 5. 2019, ZUŠ B. Smetany Litomyšl)

       Kontaktní adresa: Mgr. Markéta Hegrová, Ph.D., Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl, Rektora Stříteského 194, 570 01 Litomyšl, tel. 461 612 628, e-mail:

reditelka@zuslitomysl.cz, www.zuslitomysl.cz; www.soutezezus.cz

1. 2 Soutěže typu B

1. 2. 1 Předmětové soutěže

B 1) Česká lingvistická olympiáda (8. ročník) – soutěž s využitím jevů z jazyků světa testuje schopnost řešit problémy
Š (11/2018), R (2/2019, Praha/Olomouc), Ú (4/2019, Praha)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (Ú, mezinárodní), bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Mgr. Michal Láznička, Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta

Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 221 619 602, 731 414 997, e-mail: pr@mff.cuni.cz, lingol.cz

B 2) Daniel (16. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR
I. kategorie – (8. a 9. r. ZŠ a odpovídající ročníky VG), II. kategorie – SŠ ( do 27. 1. 2019) Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

B 3) Dějepisná soutěž studentů gymnázií (27. ročník) – soutěž ve znalostech našich dějin ÚM (11/2018, Cheb)

Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 3
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Stulák, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Nerudova

7, 350 02 Cheb, tel. 739 322 319/kl. 240, 603 501 909,

e-mail: stulak@gymcheb.cz, https://dsgymn.gymcheb.cz/

B 4) Dopravní soutěž mladých cyklistů (40. ročník) – dopravní soutěž pro žáky ZŠ ve dvou
věkových kategoriích - I. kategorie 10 - 12 let, II. kategorie 12 - 16 let 2 kategorie: Š (1 - 4/2019), O (4 - 5/2019), K (5 - 6/2019), Ú (6/2019, Liberec)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, MD, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, 722 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz,

http://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Dopravni-soutez-mladychcyklistu

B 5) EUROREBUS (24. ročník) – mezioborová vědomostní soutěž pro školní třídy ZŠ a SŠ
ZŠ 01 - 6. a 7. ročník tomu odpovídající ročníky VG, internetová kola (9/2018 – 2/2019); K (4 - 5/2019; Ú (6/2019)
 ZŠ 02 - 8. a 9. třída a tomu odpovídající ročníky VG), internetová kola (9/2018 – 2/2019), K (4 - 5/2019), Ú (6/2019)
kategorie SŠ (1. - 4. ročník SŠ), internetová kola: 9/2018 – 2/2019, K (4 - 5/2019), Ú (6/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie ZŠ02), bodovaná skupina 4
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, TERRA-KLUB, o.p.s., Soběslavská 34, 130 00 Praha 3, tel. 221 511 440, 777 335 126, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz

B 6) FYKOSí Fyziklání (13. ročník) – týmová fyzikální soutěž určena pro žáky středních škol,
3 kategorie, tým může soutěžit v českém nebo anglickém jazyce
ÚM kategorie A, B, C (15. 2. 2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 3
Kontaktní adresa: Daniel Dupkala, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 526, 915 506 689, e-mail: pr@mff.cuni.cz, fyziklani.cz

B 7) Fyziklání online (9. ročník) – internetová fyzikální soutěž určená pro nejvýše pětičlenné
týmy složené ze studentů středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií
ÚM, kat. A, B, C, F (28. 11. 2018)
Kontaktní adresa: Jakub Dolejší, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 526, 606 344 323, e-mail: pr@mff.cuni.cz, https://online.fyziklani.cz/cs/

B 8) Geologická olympiáda (3. ročník) – soutěž ze znalostí geologických disciplín pro žáky
ZŠ a SŠ
kategorie A, B; Š (do 30. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 15. 4. 2019), Ú (do 17. 5. 2019) Kontaktní adresa: doc. RNDr. Dr. Rostislav Melichar, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 812, 721 280 420, e-mail: melda@sci.muni.cz, https://www.geologicka-olympiada.cz

       B 9) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (7. ročník) – vědomostní a řešitelská soutěž

jednotlivců z teoretické a praktické chemie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
ZŠ: Š, K (10/2018 – 3/2019), Ú (6/2019, Pardubice)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kvarda, Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s., Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9, tel. 283 290 786, 739 463 499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz, www.mladychemikcr.cz

B 10) ChemQuest (7. ročník) – přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na podporu týmové spolupráce Ú ZŠ (4/2019, VŠCHT Praha)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 3
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Katedra učitelství a humanitních věd, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest

B 11) JA Studentská Firma roku (24. ročník) – soutěž pro podporu podnikatelských dovedností studentů středních škol

11. 4. 2019 soutěž, 16. 5. 2019 superfinále

Kontaktní adresa: Martin Smrž, Junior Achievement, o.p.s., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, tel. 602 346 372, 602 346 372, e-mail: martin@jaczech.cz, http://www.jacr.cz/

B 12) Komenský a my (17. ročník) – integrita jednotlivých částí soutěže je dána především osobností J. A. Komenského
ZŠ a ZUŠ (1. - 5. roč. do 11 let) výtvarné práce; (6. - 9. roč. do 15 let) literární práce; SŠ (1. - 4. roč.) odborná literární práce; Š (10/2018 - 1/2019), ÚK (3/2019)

Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 465 544 218, 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, www.zsbrandysno.cz

B 13) Logická hra BRLOH (10. ročník) – týmová soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a VG, řešení logických kvízů, hádanek a šifer

11 – 12/2019
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 464, 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com, www.brloh.math.muni.cz

B 14) Logická olympiáda 2018 (10. ročník) – soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup

MŠ, A, A1, B, C - základní kolo 1. - 28. 10. 2018; A, B, C - K (2.11.2018), MŠ - O (12. 11.
2018); A, B, C - Ú (26. 11. 2018)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie 6. - 9. tř.), bodovaná skupina 4
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie C), bodovaná skupina 3

Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.logickaolympiada.cz

B 15) MaSo - Matematická soutěž (25. ročník) – matematická soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků VG

Ú (7. 5. 2019), Ú (6. 11. 2019)
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, tel. 951 553 401, 608 430 272, e-mail: pr@mff.cuni.cz, http://maso.mff.cuni.cz

B 16) Matematická soutěž Náboj (15. ročník) – soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které se v časovém limitu snaží vyřešit co nejvíce úloh

Ú Junior a Senior (22. 3. 2019, Praha, Opava)

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie Junioři, Senioři), bodovaná skupina 3

Kontaktní adresa: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy,
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha, tel. 951 554 230, 951 554 326, e-mail: pr@mff.cuni.cz, naboj.org

       B 17) Mistrovství republiky v grafických předmětech (27. ročník) – 4 soutěžní disciplíny -

psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing a záznam mluveného slova
Š (2/2019), K (3/2019), Ú (5/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, (kategorie psaní na klávesnici), bodovaná skupina 2
Kontaktní adresa: Mgr. Vít Valeš, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 274 022 365, 724 652 236, e-mail: vit.vales@nuv.cz, http://www.nuv.cz/p/statnitesnopisny-ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech

B 18) Náboj Junior (7. ročník) – týmová soutěž založená na řešení souboru matematických a fyizkálních úloh

Ú (11/2018 )

Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4

Kontaktní adresa: Mgr. Patrik Švančara, Katedra fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 705, 607 064 672, e-mail: pr@mff.cuni.cz, https://junior.naboj.org/

B 19) Přírodovědný klokan (13. ročník) – přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající VG), Junior (I. a II. roč. SŠ), Š, O, K, Ú (10. 10. 2018) Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel.
585 634 676, 724 315 456,

e-mail: jiri.hatle@upol.cz, http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

B 20) Soutěž Frankofonie (17. ročník) – soutěž pro ZŠ a SŠ s výukou francouzštiny
ZŠ - Š (do 31. 1. 2019), Ú (do 22. 2. 2019), SŠ - Ú (do 25. 2. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25/872, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.talentovani.cz

B 21) Soutěž v programování (33. ročník) – znalostní soutěž v programování a v používání softwaru žáků ZŠ a SŠ programovací jazyky žáci - žáci ZŠ a žáci odpovídajících ročníků VG; programovací jazyky mládež - žáci SŠ do 19 let; programování webu - žáci SŠ do 19 let a žáci ZŠ; programování mikrořadičů – žáci ZŠ a SŠ; O (3/2019), K (4/2019), Ú (6/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kat. programovací jazyky žáci), bodovaná skupina 4 Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie - programovací jazyky mládež, programování webu), bodovaná skupina 1
Kontaktní adresa: Ing.Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, http://talentovani.cz/soutez-v-programovan

B 22) Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE

AMAVET (26. ročník) – soutěž vědeckých a technických projektů žáků žáci středních škol, Ú (4/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 3
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 266 710 246, 602 408 418, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz, www.fvtp.cz

B 23) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (23. ročník) – soutěž zaměřená na rukodělná řemesla určená pro žáky prvních a druhých ročníků odborných škol.
PK ( 8. - 9. 2. 2019 / PVA EXPO Praha, Praha a střední Čechy); (8. - 9. 3. 2019 / Výstaviště Černá louka Ostrava, Morava); (22. - 23. 3. 2019, KC ALDIS Hradec Králové, Východní a severní Čechy; (25. - 26. 4. 2019 Výstavisko Agrokomplex Nitra, Slovensko; (10. - 11. 5. 2019 / Výstaviště České Budějovice / Jižní a západní Čechy; Ú ( 17. - 20. 9. 2019 / PVA EXPO Praha, Česká republika a Slovensko)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie truhlář, montér suchých staveb, zedník), bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s., Dělnická 12, 170 00 Praha, tel. 222 891 143, 739 003 174, e-mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz

B 24) Talenty pro firmy (4. ročník) – soutěž na podporu profesní orientace a odborného vdělávání žáků ZŠ
5. a 6. ročník ZŠ a 2. ročník SŠ (duben 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Martin Frélich, Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 550, 739 341 798, e-mail: frelich@komora.cz, https://www.komora.cz/offer_and_demand/t-profi-talenty-firmy/

1. 2. 2 Umělecké soutěže

B 25) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (26. ročník) – přehlídka pro žáky ZŠ a SŠ v oborech: hudební, dramatický, taneční
ZŠ - Ú (19. - 21. 3. 2019), SŠ - Ú (20. - 21. 3. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, e-mail: lida.ondrova@seznam.cz, www.cssodry.cz

B 26) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna (48. ročník) – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ; O (18. 2. - 24. 3. 2019), K (25. 3. - 28. 4. 2019), Ú (6/2019, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, 778 702 490,
e-mail: hulak@nipos.cz, www.artama.cz

B 27) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (26. ročník) – přehlídka dětských folklorních souborů

O (1. 2. – 28. 2. 2019), K (1. 3. – 30. 4. 2019), Ú (11. – 14. června 2019, Jihlava)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Černíčková Ph.D., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 953, 778 702 392, e-mail: cernickova@nipos.cz, www.artama.cz

B 28) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna (48. ročník) – přehlídka a dílna dětských sólových recitátorů

4 věkové kategorie podle ročníku školy; ZŠ, G, ZUŠ, SVČ; Š (do 17. 2. 2019), O (18. 2. - 31. 3. 2019), K (1. 4. - 1. 5. 2019), Ú (6/2019, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 1866/5,120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, 778 702 490, e-mail: hulak@nipos.cz, www.artama.cz

B 29) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora (36. ročník) – přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ: K (3 – 4/2019), Ú (5/2019, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, 778 702 492, e-mail: lossl@nipos.cz, www.artama.cz

B 30) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů (11. ročník) – přehlídka středoškolských pěveckých sborů, 2 kategorie - soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní bez povinné skladby
K (1. 3. – 30. 4. 2019), Ú (11/2019, Hradec Králové)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Hanslianová, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, 774 058 219, e-mail: hanslianova@nipos.cz, www.artama.cz

B 31) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna (17. ročník)

– přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: K (do 17. 4. 2019), Ú (6/2019, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, 778 702 490,
e-mail: hulak@nipos.cz, www.artama.cz

B 32) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (29. ročník) – přehlídka školních dětských pěveckých sborů – 5 kategorií ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM K (3 – 4/2019), Ú (5/2019)

       Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, Národní informační a poradenské středisko pro

kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, 778 702 491, e-mail: kralova@nipos.cz, www.artama.cz

B 33) Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov
(62. ročník) – festival poezie – 3 věkové kategorie sólových recitátorů (15 – 17, 18 – 22, nad
22 let) a kategorie souborů (nad 15 let)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (do 28. 2. 2019), K (1. 3. – 7. 4. 2019), Ú (6/2019, Prostějov)

Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, 778 702 493, e-mail: lubinova@nipos.cz, www.artama.cz

B 34) Evropa ve škole (28. ročník) – soutěž ve výtvarném a literárním oboru - 4 kategorie dle věku žáka

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ,SVČ... - Š (do 28. 2. 2019), K (do 18. 4. 2019), Ú (6/2019)
Kontaktní adresa: Mgr.Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

B 35) Hudební festival středních pedagogických škol (41. ročník) – soutěž žáků středních pedagogických škol
SPgŠ - Ú (25. - 27. 2. 2019, Kroměříž)

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Jablunka, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, tel. 571 428 735, 728 203 828, e-mail: j.jablunka@ped-km.cz

B 36) Kocianova houslová soutěž (61. ročník) – houslová soutěž pro děti do 16 let

Ú (30. 4. 2019 - 4. 5. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Lenka Lipenská, ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 569 562, 736 503 582, e-mail: info@kocianovo-usti.com, http://www.kocianovo-usti.com/soutez/o-soutezi/

B 37) Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (47. ročník) – mezinárodní dětská výtvarná soutěž a výstava
pro děti 4 - 16 let; handicapovaní účastníci pak bez věkového omezení, uzávěrka přihlášek -

15. 2. 2019, Ú (5/2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Mottl, Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 063, 736 642 318, e-mail: mottl@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz

B 38) Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (53. ročník) – pěvecká soutěž pro mladé pěvce od 16 do 25 let v kategorích Junior, operní naděje a píseň

2 katgorie, Ú (11/2018)
Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, 602416183, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.singingcompetition.eu, www.mpcad.cz

B 39) Náš svět (46. ročník) – soutěž pro začínající literáty od 6 – 15 let, 3 kategorie dle věku žáka a 1 kategorie kolektiv
Uzávěrka: do 13. 3. 2019

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

B 40) Nejmilejší koncert (28. ročník) – přehlídka zájmově umělecké činnosti děti z dětských domovů

OB (do 10. 5. 2019), Ú (22 . 6. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Bc. Alena Novotná, Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 772 108, 736 612 958, e-mail: detskydomov@volny.cz

B 41) Pedagogická poema (52. ročník) – recitace žáků - disciplíny (četba, přednes, recitace) Ú (11/2018)

       Kontaktní adresa: MgA. Martin Domkář, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 24, 286 26 Čáslav, tel. 327 340 063, 725 437 917,
e-mail: domkar@gymcaslav.cz, www.pedagogickapoema.cz

B 42) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (17. ročník) – soutěž pro studenty zpěvu ve věku
10 - 20 let
kategorie dle věku - pro ZUŠ, konzervatoře; Ú 10/2018
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslava Vítková, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3, tel. 221 434 711, 721 054 187, e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz, http://pisnovasoutezbm.cz

B 43) Studentský design (29. ročník) – soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Kategorie: produktový design; grafický design; oděv, textil, obuv; sklo; fotografická a multimediální tvorba Š (12/2018–1/2019), Ú (3-4/2019) Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Ing. Radek Blahák, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, 118 00 Praha 1, tel. 257 312 390, 777 598 810, e-mail: blahak@hellichovka.cz, http://www.hellichovka.cz/studentsky-design-2019

B 44) Zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ (29. ročník) – umělecká přehlídka DÚ, DDŠ a VÚ

Ú (25. - 26. 4. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Bureš, DDŠ, SVP a ZŠ Býchory, Býchory 152, 280 02 Býchory, tel. 321 798 625, 603 491 927, e-mail: ales.bures@domov-bychory.org, www.domovbychory.org

1. 2. 3 Sportovní soutěže

B 45) Atletický trojboj (1. ročník) – soutěž v atletice pro žáky I. stupně ZŠ
smíšené ZŠ (II.) – Sportovní liga junior – O (do 29. 4. 2019), K (29. 5. 2019), Ú (6/2019) Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731
145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 46) Atletika - Pohár rozhlasu (51. ročník) – soutěže v atletice pro žáky ZŠ dívky a chlapci ZŠ (III., IV.) - Sportovní liga základních škol - O (do 12. 5.2019), K (do 26. 5. 2019), Ú (11. 6. 2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie III. CH; III. D; IV. CH; IV. D), bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 47) Atletika - Středoškolský atletický pohár (38. ročník) – soutěž v atletice pro žáka SŠ dívky a chlapci (V.) – Sportovní liga středních škol - O (20. 9. 2018), K (11. 10. 2018), Ú (10.
12. 2018)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie V. CH; V. D), bodovaná skupina 6
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731
145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, https://www.stredoskolskypohar.cz/, www.assk.cz
B 48) Basketbal (5. ročník) – Soutěže v basketbalu pro žáky základních a středních škol dívky a chlapci ZŠ (IV.) – Sportovní liga základních škol - O (do 17. 3. 2019), K (31. 3. 2019), kvalifikace (do 14. 4. 2019), Ú (24. – 25. 4. 2019) dívky a chlapci SŠ (V.) – Sportovní liga středních škol - O (do 15. 11. 2018), K (do 2. 12.
2018), kvalifikace (do 20. 12. 2018), Ú (1/2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie IV. CH;IV. D), bodovaná skupina 5
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie V. CH; V. D), bodovaná skupina 6

Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31,
162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 49) Celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež (24. ročník) – sportovní hry pro zrakově postiženou mládež
ZŠ Ú (5-6/2019, Olomouc)
Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Vyskočil, SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci, Tomkova 42, 779 00 Olomouc, tel. 608 879 202, e-mail: vyskocilt@szmsvejdovskeho.cz

       B 50) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (38. ročník) – sportovní hry pro sluchově postiženou mládež SŠ

SŠ Ú (15. - 17. 5. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Fedor Krajčík, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, 150 00 Praha 5, tel. 251 554 763, 777 297 926, e-mail: fedor.krajcik@vymolova.cz, www.vymolova.cz

B 51) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (55. ročník) – sportovní hry pro žáky škol pro sluchově postižené, soutěží se v lehké atletice, plavání, basketbalu a malé kopané
ZŠ a MŠ logopedická, Ú (do 26. 6. 2019 Liberec)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Karásek, Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, tel. 777 421 701, e-mail: info@ssplbc.cz, www.ssplbc.cz

B 52) Florbal (5. ročník) – soutěže ve florbalu pro žáky ZŠ a SŠ dívky a chlapci ZŠ (II.), smíšená družstva - Sportovní liga junior - O (do 30. 1. 2019), K (do 30.
3. 2019), Ú (5/2019) dívky a chlapci (IV.) - Sportovní liga základních škol - O (do 15. 12. 2018), K (do 19. 1. 2019), kvalifikace (do 28. 2. 2019), Ú (3-4/2019)
dívky a chlapci (V.) - Sportovní liga středních škol – O (do 3. 2. 2019), K (10. 3. 2019), kvalifikace (20. 3. 2019), Ú (3-4/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie IV. CH; IV. D), bodovaná skupina 5
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie V. CH; V. D), bodovaná skupina 6
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 53) Fotbal (7. ročník) – soutěže ve fotbalu středních škol
dívky a chlapci (V.) - Sportovní liga středních škol – O (do 30. 4. 2019), K (do 10. 5. 2019), kvalifikace (do 20. 5. 2019), Ú (5/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie V. CH), bodovaná skupina 6

Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 54) Házená (5. ročník) – soutěže v házené pro žáky ZŠ a SŠ
dívky a chlapci ZŠ (IV.) - Sportovní liga základních škol - O (do 3. 2. 2019), K (do 24. 3. 2019), kvalifikace (7. 4. 2019), Ú (16. - 17. 4. 2019)
dívky a chlapci (V.) – Sportovní liga středních škol– O (do 19. 12. 2018), K (do 22. 1. 2019), kvalifikace (do 28. 2. 2019), Ú (4/2019)
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: kolar@assk.cz, www.assk.cz

B 55) Letní olympiáda dívek DDŠ a VÚ (46. ročník) – sportovní hry dívek dětských domovů se školou a výchovných ústavů

Ú (5/2019)
Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Kábelová, DDŠ, SVP a ZŠ Chrudim, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim, tel. 466 251 799, 602 122 801, e-mail: dds-chrudim@dds-chrudim.cz, www.dds-chrudim.cz/LOD2019

B 56) Letní olympiáda chlapců dětských domovů se školou (47. ročník) – sportovní hry pro dětí z DDŠ

2 kategorie (19. - 23. 5. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Rudolf Jakubec, VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Děčín, Vítězství 70, 407 11 Děčín, tel. 412 594 900, 720 519 215, e-mail: r.jakubec@vuboletice.cz

B 57) Letní olympiáda výchovných ústavů chlapců - kategorie dorostenci (47. ročník) – soutěž pro chlapce z výchovných ústavů
Ú (19. - 24. 5. 2019 Hostouň)

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vojta, Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň, Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň, tel. 379 410 158, 605 298 758, e-mail: reditel@vudds-hostoun.cz

B 58) Minikopaná (22. ročník) – soutěže v minifotbalu pro žáky I. i II. stupně ZŠ dívky a chlapci (II.), smíšená družstva – Sportovní liga junior – O (do 11 .5. 2019), K (do 23.
5. 2019), Ú (5/6 2019) dívky a chlapci (IV.) – Sportovní liga základních škol – O (do 28. 4. 2019), K (do 5. 5. 2019), kvalifikace (do 17. 5. 2019), Ú (5/2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie IV. CH; IV. D), bodovaná skupina 5

Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31,162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz, https://www.mcdonaldscup.cz/

B 59) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (21. ročník) – sportovní soutěž pro
chlapecká a dívčí družstva dětí z dětských domovů se školou a výchovných ústavů minikopaná (chlapci), vybíjená (dívky), Ú (19. - 20. 9. 2019)

Kontaktní adresa: Mgr.Václav Konopiský, DDŠ Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na
Jezeře, tel. 487 851 808, 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr

B 60) Přehazovaná (1. ročník) – soutěže v přehazované pro žáky základních škol

smíšené (II.), smíšená družstva – Sportovní liga junior – O (do 28. 4. 2019), K (do 20. 5. 2019), Ú (3/2019)
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 61) Volejbal (5. ročník) – soutěže ve volejbalu pro žáky ZŠ a SŠ

dívky a chlapci ZŠ (IV.) – Sportovní liga základních škol – O (do 21. 4. 2019), K (do 5. 5. 2019), kvalifikace (do 17. 5. 2019), Ú (5/2019) dívky a chlapci (V.) – O (do 19. 12. 2018), K (do 22. 1. 2019), kvalifikace (do 28. 2. 2019), Ú (4/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie V. CH;V. D), bodovaná skupina 6
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: kolar@assk.cz, www.assk.cz

B 62) Vybíjená (12. ročník) – soutěž ve vybíjené pro žáky ZŠ

smíšené ZŠ (II.) – Sportovní liga junior – O (do 29. 4. 2019), K (27. 5. 2019), Ú (6/2019) Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. otevřená – CH + D), bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Sekretariát AŠSK, José Martího 31, 162 00 Praha 6, tel. 220 172 145, 731 145 704, e-mail: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz

B 63) Zimní olympiáda DDŠ a VÚ (46. ročník) – soutěž zimních sportů pro VÚ a DDŠ
termín: 11. - 14. 3. 2019, kategorie: starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky
Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Ira, DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ, Homole 90, 370 01 České
Budějovice, tel. 387 203 491, 724 359 013,e-mail: reditel@dduhomole.cz

       1. 2. 4 Odborné a ostatní soutěže

B 64) České hlavičky (13. ročník) – badatelská soutěž pro studenty SŠ v oblasti přírodních a technických věd
Konání soutěže (sběr nominací): 1.4. - 30.6. 2019, finální kolo soutěže: 1. - 10. 9. 2019
Kategorie: MERKUR „Člověk a společnost“; GENUS „Člověk a svět kolem něj“; INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“; FUTURA „Řešení pro budoucnost“; SANITAS „Život a zdraví člověka“
Kontaktní adresa: Václav Marek, Česká hlava PROJEKT z. ú., Konojedská 20, 100 00 Praha, tel. 725 594 351, 724 258 664, e-mail: vaclav.marek@ceskahlava.cz, www.ceskahlava.cz

B 65) Zlatý oříšek (20. ročník) – soutěž pro nadané, úspěšné a aktivní děti a dětské kolektivy České republiky bez rozdílu oborů, která každoročně vrcholí novoročním finále v České televizi
K (9 -10/2018), Ú (8. 12. 2018)

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Kotmel, Nadační fond Zlatý oříšek, Nad Rokoskou 27,

182 00 Praha 8, tel. 222 320 421, 602 201 488, e-mail: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz, www.zlatyorisek.cz

B 66) AHOL CUP (21. ročník) – gastronomická soutěž, kategorie: čtyřčlenné kuchařské týmy, Junior Coctail Competition, Junior Mistr kávy, Junior Teatender Competition, Junior Beer Competition
Š (do 20. 2. 2019), Ú (27. 2. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Miriam Lacinová, AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 858, 773 977 036, e-mail: miriam.lacinova@ahol.cz, www.ahol.cz

B 67) Autodesk Academia Design (25. ročník) – soutěž v 2D kreslení, 3D modelování a 3D tisku na produktech společnosti Autodesk
Ú (3/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Marek Rozehnal, Computer Agency o.p.s., Technická 2, 616 69 Brno, tel. 541 143 262, 728 768 164, e-mail: rozehnal@c-agency.cz, www.c-agency.cz/autodeskacademia/autodesk-academia-design

B 68) Autoopravář junior (25. ročník) – vědomostní a dovednostní soutěž v autooborech
4 kategorie - automechanik, autotronik, karosář a autolakýrník
Š (1/2019), K (2/2019), Ú (3 - 4/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník), bodovaná skupina 5

Kontaktní adresa: Milan Chylík, Ing., Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková

organizace, Křižíkova 15, 612 00 Brno, tel. 530 354 141, 777 295 802,
e-mail: milan.chylik@issabrno.cz, http://www.autovzdelavani.cz/index.php/cz/souteze
     69) Celostátní soutěž první pomoci (24. ročník) – prověření nejnovější teoretické vědomosti a praktické deovednosti získané v odborných předmětech na zdravotnických školách
2 kategorie - SZŠ a VOŠZ, Ú (6/2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel. 541 247 112, 736 625 555, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz

B 70) Česká Liga Robotiky - FLL (14. ročník) – robotická soutěž pro žáky od 9 do 16 let Ú (do 15. 12. 2018)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Ing. Mgr. Libor Bezděk, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice, Karlínské nám. 316/7, 186 00 Praha, tel. 222 333 813, 777 665 533, e-mail: info@spddm.org, www.firstlegoleague.cz

B 71) České ručičky - elektro silnoproud (11. ročník) – soutěž odborných dovedností v oboru elektro slaboproud
Š (do 28. 2. 2019), K (do 31. 3. 2019), Ú (17. 4. 2019 Brno)
Kontaktní adresa: Ing. Antonín Doušek, Ph.D., Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 222, 603 816 544, e-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz, ceskerucicky.org

B 72) České ručičky - elektro slaboproud (11. ročník) – soutěž odborných dovedností v oboru elektro slaboproud
Š (do 28. 2. 2019), K (do 31. 3. 2019), Ú (17. 4 . 2019, Brno)
Kontaktní adresa: Ing. Antonín Doušek, Ph. D., Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 220, 603 816 544, e-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz, ceskerucicky.org

B 73) České ručičky - KOVO JUNIOR - soutěžní obory - obráběč kovů, zámečník, mechanik seřizovač (11. ročník) – soutěžní obory obráběč kovů, zámečník, mechanik seřizovač
Š (do 20. 1. 2019), R (do 15. 3. 2019), Ú (do 30. 4. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Straka, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár and Sázavou, Studentská 671/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 564 600 402, 605 781 199, e-mail: straka@spszr.cz

B 74) Ekologická olympiáda (24. ročník) – přírodovědná týmová soutěž středoškoláků s mezioborovým přesahem ve znalostech při řešení reálného problému týkajícího se ochrany přírody
Š, K (3. 9. 2018 - 13. 5. 2019, Ú (18. - 21. 6. 2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Ing. Lenka Žaitliková, Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, 775 724 545, e-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz, www.ekolympiada.cz

B 75) Ekonomický tým (17. ročník) – soutěž pro žáky 4. ročníku SŠ s ekonomickým zaměřením
K (do 31. 10. 2019), Ú (do 15. 12. 2019, Příbram)
Kontaktní adresa: RNDr. Marcela Blažková, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, tel. 318 621 144, 728 724
509, e-mail: mblazkova@oapb.cz, www.oapb.cz, www.asociace-oa.cz

     76) Enersol (16. ročník) – badatelská soutěž v oblasti úsporou energií, využitím alternativních druhů energie a úspory pohonných hmot pro žáky SŠ

ÚM (21. - 22. 3. 2019, Pardubice)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, kancelář spolku Asociace Enersol, Ludslavice 133, 768 52 Ludslavice, tel. 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.es-jh.eu,
http://enersol.jecool.net/

B 77) Gastro Mánes (13. ročník) – soutěž kuchařských dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učebního oboru Stravovací a ubytovací služby

Ú (4/2019)

       Kontaktní adresa: Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, 724 001 640, e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz

B 78) Chemiklání (4. ročník) – soutěž pro 3 - 5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii

SŠ A, B – Ú (8. 2. 2019, Pardubice)

Kontaktní adresa: Bc. Jan Hrubeš, Ústav organické chemie a technologie, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, tel. 608 825 687, e-mail: hrubes@asb-alumni.cz, www.chemiklani.cz

B 79) Mistrovství České republiky oboru truhlář (7. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků oboru truhlář

Š (do 31. 12. 2018), K (do 15. 3. 2019), Ú (4/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Vojtěch Bábek, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 227 207, 603 482 690, e-mail: babek@iss-slavkov.eu, iss-slavkov.eu

B 80) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník (7. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník
Š (9/2018), K(10/2018), Ú (11/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

B 81) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař (17. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař
Š (12/2018), R (2/2019), Ú (10. - 12. 4. 2019)

Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 5

Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

B 82) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru vzdělání klempíř (13. ročník) – soutěž odborných dovednostní žáků oboru vzdělání klempíř
Š (12/2018), R (2/2019), Ú (10. - 12. 4. 2019)

Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 5

Kontaktní adresa: Ivan Halavín, Ing., Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail:
halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

   83) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (8. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík

Š (2/2019), Ú (10. - 12. 4. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

B 84) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač (22. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač
Š (12/2018), R (2/2019), Ú (10. - 12. 4. 2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Ivan Halavín, Ing., Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

B 85) Pohár vědy - BEPPO (8. ročník) – týmová soutěž žáků ZŠ zaměřená na badatelské, experimentální a komunikační aktivity související s řešením teoretických i praktických problémů z různých oborů fyziky, chemie, techniky, biologie a ekologie
kategorie MŠ, ZŠ, SŠ, K (1 - 4/2019), Ú (6/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Ing. Igor Naď, AMD ČR, z. s., U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, tel. 605 287 556, 605 287 556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.poharvedy.eu

B 86) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (18. ročník) – soutěž v

projektování pozemní stavby pomocí grafických programů pro žáky SŠ
SŠ - Š (7. 1. - 15. 2. 2019), ÚM (21. 3. 2019, České Budějovice)
Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice 3, tel. 387 001 416, 606 877 673, e-mail: konecna@stavarna.eu, www.stavarna.eu

B 87) Přehlídka České ručičky (11. ročník) – přehlídka vítězů soutěží z řemeslných oborů Ú (19. 6. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel. 547 120 663, 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org

B 88) Region (23. ročník) – soutěž v odborných znalostech a dovednostech žáků SŠ zaměřených na cestovní ruch
3 kategorie: týmy, jednotlivci, "Po železnici", Ú (24. - 25. 1. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Sochor, CK SOCHOR.CZ s.r.o., Slovanská tř. 27, 326 00 Plzeň, tel. 377 227 143, 724 122 827, e-mail: michal@sochor.cz, www.nerudovka.cz

B 89) Sladké opojení (15. ročník) – přehlídka cukrářských dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učebního oboru cukrářské práce
Ú (5/2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na

Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, 724 001 640,

e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz

B 90) Soutěž dovednosti mladých grafiků (14. ročník) – týmová soutěž pro polygrafické obory v oblasti grafiky, designu, multimédií a obalové techniky Ú (1 - 4/2019)

Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 4

Kontaktní adresa: Mgr. Božena Kubaláková, Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Růmy 1548, 760 01 Zlín, tel. 577 002 052, 737 887 545, e-mail: bozena.kubalakova@spspzlin.cz

B 91) Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér (22. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků v oboru instalatér

Š (7. 1. – 8. 2. 2019), K (11. 2. – 22. 3. 2019), ÚM (10. 4. – 12. 4. 2019)

Zařazeno do programu Excelence SŠ, bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Ing. Bartoś Andrzej, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o., Jílová 164/36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, 777 995 522, e-mail: bartos@jilova.cz, www.cechtop.cz

B 92) Soutěže odborných dovedností žáků O putovní pohár SYSTHERM (11. ročník) – týmová soutěž odborných dovedností oborů mechanik instalaterských a elektrotechnických zařízení
ÚM (5/2019)

Kontaktní adresa: Ing. Jaromír Kolář, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice,

U Kapličky 761, 342 01 Sušice, tel. 376 326 374, 739 968 979, e-mail: hosnedlova@sossusice.cz

B 93) Zlatý list (47. ročník) – přírodovědná soutěž pro kolektivy žáků ZŠ a VG s důrazem na praktickou přírodovědu v terénu s přesahem do ochrany přírody

2 kategorie - ZŠ a VG, Š (3 - 5/2018), K (8. - 19. 5. 2019), Ú (17. - 22. 6. 2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Žaitliková, Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu

ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, 775 724 545,
e-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz, www.zlatylist.cz

2. Soutěže typu C
2. 1 Odborné soutěže

C 1) Elektrotechnická olympiáda (7. ročník) – soutěž je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd

Ú (9 - 12/2019)
Kontaktní adresa: prof. Ing. Dušan Maga, PhD., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha, tel. 224 354 021, 607 740 255, e-mail: dusan.maga@fel.cvut.cz, http://go2.fel.cvut.cz/

C 2) Gastro Kroměříž (8. ročník) – gastronomická soutěž žáků SŠ

Ú (14. - 15. 3. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 603, 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz, www.akc.cz

C 3) Kroměřížská koktejlová soutěž (20. ročník) – soutěž v nápojové gastronomii pro SŠ 3 kategorie Ú (6. 2. 2019, SŠHS Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 611, 604 531 029, e-mail: iva.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz

C 4) Lidice pro 21. století (13. ročník) – mezinárodní vědomostní soutěž pro žáky ZŠ a SŠ registrace do soutěže od 4. 1. 2019, Ú (6/2019)

Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Brábníková, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, 778 735 785,
e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz, www.lidice21.cz

C 5) Mistrovství České republiky dětí a mládeže v radioelektronice (42. ročník) – soutěž hodnotí vědomosti v oboru, sestavení funkčního výrobku a obhájení konstrukce domácího výrobku
3 kategorie dle věku ZŠ a SŠ O (4/2019), K (25. 5. 2019), Ú (6/2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Vojtěch Horák, DDM Hradec Králové, Rautenkrancova 1241,
500 03 Hradec Králové, tel. 777 758 440, e-mail: crk@crk.cz, www.crk.cz

C 6) Mistrovství republiky AR Junior (19. ročník) – Celostátní soutěž pro žáky prvního až třetího ročníku oboru aranžér
SŠ, SOU, OU - Ú (8. - 9. 11. 2018, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy, Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel. 387 023 711, 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sacr.cz

C 7) Mladý programátor (8. ročník) – soutěž v programování pro žáky obou stupňů ZŠ a SŠ
3 kategorie dle věku ZŠ a SŠ - Š (do 31. 3. 2019), K (4/2019), Ú (5/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie 2. stupeň), bodovaná skupina 4
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, z.s., FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5, tel. 739 659 720, 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz,

https://soutez.tib.cz/souteze/mlady-programator

2. 2 Umělecké soutěže

C 8) Celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže Animág Kroměříž (4. ročník) – umělecká soutěž v animované tvorbě pro ZŠ, SŠ a SVČ

ZŠ, SŠ: vyhlášení 31. 10. 2018, Š (do 29. 3. 2019), Ú (1. 4. - 28. 5. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Martin Číšecký, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, tel. 571 428 739, 605 292 721, e-mail: m.cisecky@ped-km.cz, www.animag-kromeriz.cz

C 9) Kalibr Cup (19. ročník) – mezinárodní soutěž pro žáky středních škol a oborů kosmetička a kadeřník, 4 kategorie – účesová tvorba, make-up, body-art a nail-art na jednotné téma
4 kategorie dle věku Š (2/2019), ÚM ( do 18. 3. 2019)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun,

Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 123 081, 737 769 438,
e-mail: ledl@spslan.cz, www.kalibrcup.cz

C 10) Máš umělecké střevo? (10. ročník) – soutěž pro žáky SŠ se zájmem o výtvarné umění, společenskou zodpovědnost, myšlení v souvislostech a práci ve skupinách
Ú (6/2019)
Kontaktní adresa: MgA. Ondřej Horák, Máš umělecké střevo?, z.s., Staroměstské náměstí 4/1,

110 00 Praha 1, tel. 604 558 033, e-mail: ondrej@umeleckestrevo.cz,

http://umeleckestrevo.cz/

C 11) Oskar Ostrava (4. ročník) – malířská soutěž pro žáky SŠ a VOŠ
Soutěžní kategorie: 1 zátiší; 2. krajina; 3. figurální malba, 4. architektonická kompozice SŠ, VOŠ - Š (5 - 6/2019), Ú (9 - 11/2019)
Kontaktní adresa: Mgr. et Mgr. Martin Mikolášek, Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 595/33, 702 00 Ostrava, tel. 596 114 985,
604 532 714, e-mail: reditel@sus-ostrava.cz, www.sus-ostrava.cz

C 12) Příroda objektivem (8. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu,
3 kategorie dle věku Š (min. 14 dní před Ú), Ú (15. 3. 2019, 15. 6. 2019, 15. 9. 2019, 30. 11. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, z.s., Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, 606 354 954, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz

C 13) Soutěž dechových nástrojů Pardubické dechy (5. ročník) – interpretační soutěž

dřevěných dechových nástrojů pro žáky konzervatoří a hudebních gymnázií 3 kategorie dle věku hra na lesní roh, trubka, trombon, tuba, Ú (29. - 30. 10. 2018);
Kontaktní adresa: Mgr. Alois Mech - zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice, Konzervatoř

Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 469 803 031, 604 564 436, e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu, http://pd.konzervatorpardubice.eu/

2. 3 Ostatní soutěže

C 14) Jezdecké závody (23. ročník) – parkurové jezdecké závody
Ú (22. 6. 2019)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Hajný, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 201, 602 507 012, e-mail: petr.hajny@hskm.cz, www.hskm.cz

C 15) Bible a my (26. ročník) – biblická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
4 kategorie dle ročníku ZŠ, SŠ: Š (do 31. 10. 2018), O (do 30. 11. 2018), Ú (22. 3. 2019, Brno)
Kontaktní adresa: Ing. et Mgr. Jiří Hrabovský, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 334 546, 737 287 785, e-mail: jhrabovsky@atlas.cz, www.bibleamy.cz

C 16) Celostátní finále soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku (3. ročník) – soutěž v sudoku pro týmy ze ZŠ a SŠ Š (1-3/2019), R (2-4/2019), Ú (6/2019)

Kontaktní adresa: Ing. Jan Novotný, Ph.D., Hráčská asociace logických her a sudoku, zapsaný spolek, ulice Kosmonautů 416/5, 625 00 Brno, tel. 732 941 226, e-mail: KrtekHonza@gmail.com, http://sudokualogika.cz/node/347

C 17) Floristická soutěž (8. ročník) – floristická soutěž v aranžování živých květin pro žáky ZŠ a SŠ
Kategorie: žáci (ZŠ), junioři (SŠ) O (do 4/2019), R (5 - 6/2019), Ú (7/2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží při Ústředí ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha, tel. 222 782 710, 731 616 535, e-mail:

vlasta.ambr@seznam.cz, http://www.zahradkari.cz/fs

C 18) Soutěž a podnikej (4. ročník) – podnikatelská soutěž pro žáky SŠ
SŠ: R (do 20. 12. 2019)
Kontaktní adresa: David Friedl, Nadační fond vzdělávání a podnikání, Revoluční 7, 110 00 Praha, tel. 730 551 965, e-mail: david@soutezapodnikej.cz, www.soutezapodnikej.cz

C 19) Spotřeba pro život (11. ročník) – soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež Ú (7. 6. 2019)
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomošká 419/10, 101 00 Praha 10 -
Vršovice, tel. 241 404 922, 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz, www.spotrebaprozivot.cz

C 20) CanSat (4. ročník) – tvůrčí soutěž pro žáky ZŠ a SŠ se zaměřením na žákovské experimentování v kosmickém výzkumu
SŠ Ú ( SŠ od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019), Evropské finále (5 - 7/2019).
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Holman, Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury pro ČR - ESERO, Úvoz 161/22, 118 00 Praha 1, tel. 739 827 006, e-mail: ESERO@scincein.cz,

http://esero.sciencein.cz/cansat

C 21) Cvrčovická kopretina - soutěž ve vazbě a aranžování květin (7. ročník) – praktická soutěž ve vázání a aranžování květin, určena žákům 1. a 2. ročníků odborných učilišť a středních odborných učilišť se zaměřením na zahradnické a aranžérské práce v oborech s výučním listem typu E
SŠ Š (do 28. 2. 2019), Ú (4/2019)

Kontaktní adresa: Mgr. Jiřina Šafářová, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace,
Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice, tel. 519 424 829, 732 837 261, e-mail: skola@oucvrcovice.cz, https://www.oucvrcovice.cz/cvrcovicka-kopretina/

C 22) Formule 1 ve školách (11. ročník) – vzdělávací soutěž určená žákům SŠ ve věku
15 – 19 let, zaměřený na návrh konstrukci a výrobu funkčního modelu Formule 1
Ú (6/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Hedrlín, 3E Praha Engineering a.s., U Uranie 954, 170 00 Praha 7, tel. 266 316 376, 725 719 563, e-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz, http://f1veskolach.cz

C 23) Gastro Junior Brno – Bidfood Cup (25. ročník) – soutěž v oborech – kuchař, cukrář, číšník
Ú (17. - 20. 1. 2019)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie kuchař, cukrář, číšník), bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Bc. Miroslav Kubec, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10, tel. 274 812 324, 775 657 217, e-mail: sekretariat@akc.cz

C 24) Harmonie (15. ročník) – soutěž mladých kadeřníků, kosmetiček a vizážistů Ú (3/2019 Brno)
Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie Dámská účesová tvorba; Pánská účesová tvorba), bodovaná skupina 5
Kontaktní adresa: Bc. Vladimíra Novotná, Střední škola Brno, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno, tel. 737 147 492, e-mail: vl.novotna@ssposbrno.cz, www.akakos.cz

C 25) JUNIOR (20. ročník) – odborná soutěž v oboru kadeřník a krejčí pro žáky SOU a OU Ú (4/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Světlana Lavičková, Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov, tel. 476 753 436, 775 343 604, e-mail: soshamr@skolahamr.cz, www.skolahamr.cz

C 26) Mladý zahrádkář (32. ročník) – vědomostní soutěž pro žáky ZŠ a SŠ, 3 kategorie, vědomostní test a poznávání rostlin
3 kategorie Š (2-3/2019), O (4-5/2019), Ú (6/2019)
Zařazeno do programu Excelence ZŠ, bodovaná skupina 4

Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží při Ústředí ČZS,

Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, http://www.zahradkari.cz/mz

C 27) Olympiáda mladých chovatelů (51. ročník) – chovatelská soutěž pro děti a mládež do 18 let
Š (do 13. 4. 2019), O ( do 11. 5. 2019), Ú (22. 8. – 26. 8. 2019)

Kontaktní adresa: Jana Nováčková, Ústřední komise pro práci s mládeží Českého svazu chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 732 266 935, e-mail: novackova@centrum.cz

C 28) Prezentiáda (10. ročník) – týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro žáky ZŠ a SŠ, 2 kategorie K (25. - 26. 4. 2019)
Kontaktní adresa: Beáta Davidová, Student Cyber Games, z. s., Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. 736 626 509, e-mail: davidova@scg.cz, www.prezentiada.cz

C 29) Prodavač (14. ročník) – soutěž žáků SŠ v oboru prodavač, hodnocení znalostí a dovedností
SŠ, SOU - Š (3/2019), Ú (4. 4. 2019 Ústí nad Labem)

Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Caitaml, Střední škola obchodu, řemesl, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace www.obchodniskola.cz, Keplerova 315/7, 400 07 Krásné Březno, Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, 773 786 252, e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz

C 30) První pomoc pro studijní obor bezpečnostněprávní činnosti (5. ročník) – soutěž první pomoci pro žáky bezpečnostně právní činnosti středních škol
Ú (4/2019 Praha SZŠ Ruská)
Kontaktní adresa: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91,100 00 Praha 10, tel. 246 090 805, 603 310 056, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz

C 31) Psychologická olympiáda - Síla okamžiku (14. ročník) – postupová soutěž se zadaným tématem Síla okamžiku pro žáky maturitních oborů zdravotnických škol a sociální činnosti při zdravotnických školách.
Š (2/2019), R (3/2019), Ú (3. – 4. 4. 2019 Liberec)
Kontaktní adresa: Mgr. Ilona Kopecká, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p. o., Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, tel. 482 710 016, 731 233 346, e-mail: ikopecka@szs-lib.cz

C 32) Soutěž v NC programování (17. ročník) – soutěž v ručním a strojním programování NC strojů s využitím CAM programů
SŠ, Ú (3/2019)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Hedrlín, 3E Praha Engineering a.s., U Uranie 954, 170 00 Holešovice, tel. 266 316 376, 725 719 563, e-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz,

https://3epraha.cz/index.php/component/k2/souteze-cam

C 33) Soutěž v ošetřovatelství (5. ročník) – soutěž pro žáky SZŠ v odboru zdravotnický asistent
Š (3/2019), Ú (4/2019 Praha)
Kontaktní adresa: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, tel. 246 090 805, 603 310 056, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szsruska.cz

C 34) Soutěž v počítačovém kreslení a modelování (18. ročník) – soutěž v počítačovém kreslení a modelování s využitím CAD programu
Ú (3/2019)

Kontaktní adresa: Ing. Petr Hedrlín, 3E Praha Engineering a.s., U Uranie 954, 170 00 Holešovice, tel. 266 316 376, 725 719 563, e-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz, https://3epraha.cz/index.php/component/k2/souteze-cad

C 35) Veletrh fiktivních firem (5. ročník) – soutěž při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo, tři kategorie - Soutěž o nejlepší firmu, Soutěž o nejlepší prezentaci, Soutěž o nejlepší katalog
SŠ - Ú (7. - 8. 11. 2018, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy, Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel. 387 023 711, 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz

C 36) Vítejte u nás (10. ročník) – vědomostní a prezentační soutěž dvoučlenných družstev žáků SŠ, zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii
SŠ - Ú (6/2019, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy, Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel. 387 023 711, 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz

C 37) Zlatý masér (4. ročník) – soutěž žáků SŠ v masérských dovednostech
Ú (10/2018, Sanatoria Klimkovice)
Kontaktní adresa: Ing. Drahomíra Witoszová,Středníodborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné, tel. 595 391 021, e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz, www.dakol-karvina.cz

C 38) Zlatý pohár Linde (23. ročník) – soutěž ve svařování SŠ
Ú (16. - 17. 4. 2019)
Kontaktní adresa: Česká svářečská společnost ANB - Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.,

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, e-mail: balej@tesydo.cz, https://www.sosfm.cz/student/zakladni-informace/akce-skoly/o-zlaty-

pohar-linde.php

Obecná ustanovení:

1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěže. Ostatní školní sportovní soutěže budou vyhlášeny v dokumentu Asociace školních sportovních klubů ČR „Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2018/2019“ a na webových stránkách www.assk.cz.

2. kové kategorie u sportovních soutěží: kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti - (ročník narození 2012,2011, 2010, 2009) kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti - (ročník narození 2009, 2008, 2007)

kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - (ročník narození
2007, 2006, 2005)
kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození
2005, 2004, 2003, 2002)
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - (ročník narození
2003, 2002, 2001, 2000, 1999) kategorie VI.A – ročník narození 2003, 2002, 2001 (u postupových soutěží na ISF) kategorie VI.B – ročník narození 2004, 2003, 2002, 2001 (u postupových soutěží na ISF)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:

     1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
     2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
     3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže,
     4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.). Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom sportu. echny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.

3. Legenda:

Š - školní kolo, Z - základní kolo, O - okresní kolo, R - regionální (oblastní) kolo, K - krajské kolo, Ú - ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ střední škola, G - gymnázium, VG – víceleté gymnázium, SPŠ - střední průmyslová škola, SPgŠ - střední pedagogická škola, VOŠ - vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola, ZUŠ základní umělecká škola, ISŠ - integrovaná střední škola, HŠ - hotelová škola, SVČ - středisko volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z8, atd., příslušné kategorie této soutěže).
RVJ – rozšířená výuka jazyků

4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.