Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 20018-19

        

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019

          Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen „Soubor“) na školní rok 2018/2019 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.
          Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

          Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.

          Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.Obsah

       1 Organizace školního roku 2018/2019 5
       1.1 Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách,
       základních uměleckých školách a konzervatořích 5
       2 Připomenutí významných výročí České republiky 6
       2.1 Vznik samostatného Československa 6
       2.2 Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny 6
       3 Předškolní vzdělávání 6
       3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 6
       3.2 Zápis k předškolnímu vzdělávání 7
       3.3 Přípravné třídy 7
       3.4 Doporučení k některým oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
       vzdělávání 7
       4 Základní vzdělávání 8
       4.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 8
       4.2 Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 8
       4.3 Individuální vzdělávání 8
       4.4 Informace a doporučení k některým oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro
       základní vzdělávání, průřezovým tématům a dalším cílům základního vzdělávání 9
       4.5 Podpora žáků-cizinců bezprostředně po nástupu do školy 11
       5 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 12
       5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
       2018/2019 12
       5.2 Termíny maturitních zkoušek 13
       5.3 Termíny závěrečných zkoušek 15
       5.4 Pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem
       (model L a H) 15
       5.5 Pokusné ověřování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením
       na kybernetickou bezpečnost 16
       5.6 Termíny konání absolutorií v konzervatoři 16
       6 Vyšší odborné vzdělávání 16
       6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 16
       6.2. Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách 16
       7 Vysoké školství - přijímání uchazečů 17
       7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok
       2019/2020 17
       8 Státní jazykové zkoušky 17
       8.1 Termíny státních jazykových zkoušek 17
       9 Státní zkoušky z grafických disciplín 17
       9.1 Termíny státních zkoušek z grafických disciplín 17
       10 Základní umělecké vzdělávání 18
       10.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání 18
       11 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 18
       11.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 18
       11.2 Vzdělávání nadaných žáků 19
       11.3 Důležité změny pro školní rok 2018/2019 20
       11.4 Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 20
       12 Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních 21
       12.1 Preventivní program školy 21
       12.2 Individuální výchovný program 21
       12.3 Dotační program pro programy primární prevence rizikového chování žáků 22
       12.4 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence
       rizikového chování 22
       12.5 Metodické pokyny a doporučení 22
       12.6 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti 22
       13 Informace České školní inspekce 23
       13.1 Informační elektronické systémy České školní inspekce 23
       13.2 Reporty z dat České školní inspekce – metodická podpora 23
       13.3 Zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání ve školním roce 2018/2019 24
       13.4 Mezinárodní šetření výsledků žáků ve školním roce 2018/2019 24
       14 Mimoškolní aktivity pro děti a mládež 24
       14.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2018/2019 24
       14.2 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek 25
       14.3 Informace ke sportovním aktivitám škol 25
       15 Rejstřík škol a školských zařízení, statistické zjišťování 26
       15. 1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku 26
       15.2 Informace o resortních statistických zjišťováních 27
       16 Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení a pedagogické pracovníky 28
       16.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách 28
       16.2 Ochrana osobních údajů 28
       16.3 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 28
       16.4 Vzdělávací programy pořádané Národním institutem dalšího vzdělávání 29
       16.5 Vzdělávací programy a expozice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a knihovny J. A. Komenského pro školy, knihovny a pedagogy 31
       16.6 Ostatní aktivity a projekty 33
       17 Informace o výzvách OP VVV pro rok 2018 33
       Časový harmonogram školního roku 2018/2019 35
        


1 Organizace školního roku 2018/2019
1.1 Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v tek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
noční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na tek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. - 10. 2.
2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11. 2. - 17. 2.
2019

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

18. 2. - 24. 2.
2019

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2. – 3. 3.
2019

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice,
Nový Jičín

4. 3. – 10. 3.
2019

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11. 3. - 17. 3.
2019

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník


Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17,
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, PrahaBřeziněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, PrahaTroja, Praha-Vinoř.


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Bližší informace poskytne odbor správy a řízení vzdělávací soustavy

(tel. 234 811 347).

2 Připomenutí významných výročí České republiky
2.1 Vznik samostatného Československa
V říjnu 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Na počest této významné historické události bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti období první republiky z nejrůznějších pohledů a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí.
Hlavním záměrem všech aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky. Z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky napomáhat. Souhrn aktivit doporučených MŠMT je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyznamna-historickavyroci-v-letech-2014-2018-v-rezortu. Řadu dalších informací a aktivit je možno nalézt na https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/zalozeno-1918-aneb-vystavy-na-prazskemhrade-k-100.-vyroci-vzniku-csr-10919.

2.2 Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

• září 2018 – 80 let od podepsání Mnichovské dohody
• říjen 2018 – 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky -3913? březen 2019 – 80 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava

3 Předškolní vzdělávání
3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
V mateřských školách se vzdělává podle mcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“), ke kterému jsou vydány také Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvádějí své školní vzdělávací programy (dále jen „ŠVP“) do souladu s RVP PV. Ten byl opatřením ministra školství upraven s účinností od 1. ledna 2018. Dále existuje také Desatero pro rodiče. Jedná se o materiál, který dává možnost získat informace o dovednostech, znalostech a schopnostech, kterých by mělo dítě dosahovat před vstupem do základní školy. Tyto materiály jsou zásadní pro rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání individuální formou. Tento způsob plnění povinného předškolního vzdělávání je popsán v informacích, které naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-opovinnem-predskolnim-vzdelavani
Vytváření rovných podmínek a příležitostí v předškolním i dalším vzdělávání (společné vzdělávání) blíže upravuje školský zákon, zejména ve znění zákona č. 82/2015 Sb., a navazující prováděcí předpisy - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“), vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V posledním období došlo v oblasti předškolního vzdělávání k výrazným změnám v právních předpisech, které reagovaly zejména na priority, které si MŠMT stanovilo v koncepčních a strategických dokumentech rezortu. Mezi hlavní úkoly v oblasti předškolního vzdělávání pro následující období patří především:

• zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání;
• podpora předškolního vzdělávání při poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání odpovídající kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte;
• v místech zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání navýšení nedostatečných kapacit mateřských škol;
• zvyšování kvality předškolního vzdělávání.

3.2 Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho způsobem v místě obvyklým.
V roce 2018 je stanoven nárok na umístění do mateřské školy pro děti, které dovrší k 31. srpnu 2018 věku minimálně tří let s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo byly umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Novela školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) zavedla s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Možnou alternativou jeho plnění je forma individuálního vzdělávání dětí. Děti, které dosáhnou pěti let věku do 31. srpna 2018, musí nastoupit ve školním roce 2018/2019 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Povinnost se vztahuje na mateřské školy z hlediska akceptace dětí ze spádových oblastí - a následného zajištění kvalitního vzdělávánía přípravy na základní školu. Povinnosti zřizovatele spočívají v garanci dostatečné kapacity míst v mateřských školách, na rodiče poté připadá povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Tato spolupráce umožňuje začlenit všechny děti předškolního věku k povinnému předškolnímu vzdělávání a zkvalitnit tak jejich přípravu na povinnou školní docházku.

3.3 Přípravné třídy
Přípravné třídy jsou zřizovány při základních školách a jsou určeny pro děti před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Zřizovat přípravné třídy může obec, svazek obcí, kraj a církev nebo náboženská společnost.
O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí ŠVP.

3.4 Doporučení k některým oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání
Při vzdělávání dětí předškolního věku MŠMT doporučuje zaměřit se na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci. Dále je vhodné se zaměřit a nabízet formu aktivních činností pro seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat v dětech zájem o technické a manuální činnosti. Pozitivní je, že při vytváření estetického prostředí jsou v hojné míře využívány dětské projektové a výtvarné práce, což umožňuje sebeprezentaci každého dítěte, pomocí prožitkového učení posiluje funkci inspirativního prostředí a tím koresponduje se současnými trendy ve vzdělávání. Často jsou například v předškolním vzdělávání využívány keramické dílny, postupně se také rozšiřují podmínky pro rozvoj technické tvořivosti dětí. Jako naprosto žádoucí se jeví také doporučení související s pohybovými aktivitami s ohledem na zdravý způsob života a vzbuzování zájmu o pohybovou činnost dětí již v předškolním věku.
Na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) budou dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytována podpůrná opatření, o kterých budou rozhodovat školská poradenská zařízení.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 616).

4 Základní vzdělávání
4.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu- k-povinne-skolni-dochazce.

4.2 Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí
Pokud žák (český občan, případně cizinec, na kterého se vztahuje v České republice povinná školní docházka) v období plnění povinné školní docházky pobývá se zákonnými zástupci dlouhodobě (tedy déle než jedno pololetí) v zahraničí, plní povinnou školní docházku v souladu s § 38 školského zákona. Od 1. září 2017 jsou účinné změny provedené novelou školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.), které upravují plnění povinné školní docházky v zahraničí.
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky (podle § 38 odst. 2 školského zákona) v zahraničí, nemusí být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (kmenová škola).
Zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí a nemá kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo MŠMT, a to způsobem stanoveným v § 18e vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 48/2005 Sb.“). Zrušení povinnosti být žákem kmenové školy v České republice neznamená zrušení povinnosti dokládat plnění povinné školní docházky v zahraničí. Mění se jen adresát tohoto oznámení.
Od 1. září 2017 je tedy zcela a výlučně v kompetenci zákonných zástupců žáků se rozhodnout, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě ve věku povinné školní docházky do kmenové školy v České republice. Ředitelka nebo ředitel základní školy v České republice také nemůže na základě vlastního rozhodnutí a bez souhlasu zákonného zástupce vyřadit tyto žákyz evidence školy (ukončit jim docházku do školy) nebo je pouze z důvodů plnění povinné školní docházky v zahraničí nezapsat do 1. ročníku základní školy.
Konání zkoušek v kmenové škole není již od 1. ledna 2012 povinností. Novela školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) umožnila nahradit výsledky zkoušek v kmenové škole doloženými výsledky vzdělávacích institucí - českých škol v zahraničí, které v souladu se smlouvou uzavřenou s MŠMT poskytují českým občanům v zahraničí výuku českého jazyka a českých reálií. Informace k této problematice jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici. Postup k zařazování žáků po příchodu ze zahraničí do výuky řeší vyhláška č. 48/2005 Sb.

4.3 Individuální vzdělávání
Na základě novely školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) lze individuální vzdělávání povolit žákovi prvního i druhého stupně základní školy. Jednou z podmínek pro povolení individuálního vzdělávání ředitelem školy je, že osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání. Individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona se týká pouze žáků pobývajících a vzdělávaných na území České republiky. MŠMT připravilo pro školy podpůrný materiál „Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole“, který je k dispozici na http://www.msmt.cz/file/39262/.

4.4 Informace a doporučení k některým oblastem Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, průřezovým tématům a dalším cílům základního vzdělávání
MŠMT nadále doporučuje všem školám zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
Doporučuje se stále průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností. Lze využít také poznatků vyplývajících z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA na webových stránkách České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) http://www.csicr.cz/Pravemenu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu a http://www.csicr.cz/Pravemenu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni/Ceska-skolniinspekce-zverejnuje-Zpravu-o-priprave .
Cizí jazyk

Doporučuje se nadále průběžně podporovat žáky v rozvíjení cizího jazyka a podporovat jeho používání i mimo výuku, která je pro cizí jazyk stanovena (je třeba chápat cizí jazyk jako prostředek komunikace, maximálně využít potenciál učitelů i nejazykových předmětů a využívat možnosti výuky metodou CLIL - Content and Language Integrated Learning i v nejazykových předmětech). Skupiny, třídy a i celé školy se mohou zapojovat do aktivit programu Erasmus+, zejména eTwinning a další aktivity, které vedou k podpoře rozvoje komunikativních schopností žáků v cizím jazyce.
Pokud škola zařadí cizí jazyk dříve než od 3. ročníku, je třeba získat souhlas zákonných zástupců (přestože je výuka od dřívějšího ročníku uvedena v ŠVP). Dřívější zařazování cizího jazyka je třeba chápat jako krok, který podporuje rozvoj jazykových schopností žáků a zvyšuje pravděpodobnost dosažení vyšší výstupní úrovně, která je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) stanovena na minimální úrovni A2. Zároveň školám doporučujeme tento krok zvážit i v situaci, kdy předškolní zařízení, ze kterých žáci většinou přicházejí, seznamování s cizím jazykem již nabízí (formou nepovinného kroužku, jako výsledek mezinárodní spolupráce atd.).
Další cizí jazyk

Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Výstupní úroveň je stanovena RVP ZV na minimální úrovni A1.
CLIL a výuka některých předmětů v cizím jazyce

Pokud školy využívají metodu CLIL, tj. integrovanou výuku nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka, kdy si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně, přičemž míra používání cizího jazyka může být různá, uvedou tuto informaci ve svých ŠVP a nepotřebují souhlas MŠMT. Pokud školy chtějí vyučovat předmět v cizím jazyce v plném rozsahu, musí žádat MŠMT o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce dle Výnosu č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vynos-c-9-2013-kterym-se-upravuje-postup-pri-povolovani).
Více informací o metodě CLIL je možno nalézt na http://www.nuv.cz/vystupy/clil-ve-vyuce. Termín podávání žádosti je 31. března 2019.
Z doporučení Evropské komise plyne požadavek na podporu vícejazyčnosti žáků v základním a středním vzdělávání, a také podpora mateřských jazyků dětí a jazyků sousedních států. Více informací nalézt např. na http://www.ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_cs, https://edoc.coe.int/en/394language-learning, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Key_Data_on_Te aching_Languages_at_School_in_Europe_–_2017_Edition.


 

Výuka v oblasti bezpečnostních témat

MŠMT doporučuje všem školám zaměřit se na rozvoj výuky bezpečnostních témat, a to především v souvislosti s nedávnými událostmi v České republice a ve světě. Doporučuje se stále průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků všech oblastí týkajících se této výuky, protože oblast bezpečnosti je komplexním tématem průřezově zasahujícím více vzdělávacích předmětů a zahrnuje dopravní výchovu, výchovu k ochraně zdraví, vzdělávání k ochraně za běžných rizik a mimořádných událostí a přípravu k obraně státu, přičemž pouze některá dílčí témata jsou obsahem vzdělávání na všech stupních škol.
Povinná výuka plavání

Od září 2017 je do RVP ZV zařazena povinná výuka plavání, a to v rozsahu 40 hodin této výuky na jeden školní rok pro žáky 1. stupně ZŠ. Vedení každé základní školy rozhodne, které ročníky se této povinné výuky zúčastní.
Člověk a svět práce

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Text metodického doporučení je k dispozici na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-vyucevzdelavaciho-oboru-clovek-a.

Výuka dějin

Důležitou součástí vzdělávacího oboru Dějepis jsou moderní a soudobé dějiny. Vzhledem k trvající potřebě podpořit a kvalitativně pozdvihnout tuto součást vzdělávacího oboru doporučujeme školám využívat Doporučení k výuce dějin 20. století přístupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20stoleti-1.
Obrana vlasti

Téma přípravy občanů k obraně státu bylo začleněno od září 2013 do RVP ZV. Vzhledem k nedostatečnému povědomí veřejnosti včetně pedagogů o této složce občanských kompetencí vypracovalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s MŠMT přehled základních informací a metodické doporučení. Více informací je možno nalézt na
http://www.clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17799/podklady-k-vyuce-pripravy-obcanu-k-obranestatu-v-zakladnich-skolach.html/.

4.5 Podpora žáků-cizinců bezprostředně po nástupu do školy
Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) připravuje novou formu podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v České republice. První dva týdny po nástupu žáka-cizince do základního vzdělávání bude škole umožněno využívat služeb adaptačního koordinátora, který žáku-cizinci bude pomáhat s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu, zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi, pomůže zajistit kurz českého jazyka poskytovaného školou nebo jinou školou v kraji pověřenou krajským úřadem. Bude se podílet na realizaci výuky základů českého jazyka v prvních dvou týdnech přímo ve škole. Dále budou mít školy vzdělávající žáky-cizince k dispozici služby tlumočníka pro komunikaci školy s rodinou či zákonnými zástupci žáka, případně též pro vypracování překladu dokumentů, které žák předkládá škole při nástupu. Krajská centra podpory vytvoří síť poskytovatelů tlumočnických služeb. Místem působiště adaptačních koordinátorů i tlumočníků bude škola. Služby budou hrazeny krajskými centry NIDV, objednávku služby bude koordinovat krajský koordinátor NIDV. V adaptačním období po dobu dvou týdnů žák nebude povinen účastnit se všech předmětů dle rozvrhu. Více informací je možno nalézt na http://cizinci.nidv.cz.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).

5 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2018/2019
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019;
ijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).
5.2 Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“).
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2019, v podzimním zkušebním období pak od 2. září do 20. září 2019. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 1. dubna 2019. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.
Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016 (zveřejněny na http://www.msmt.cz/file/33527/). Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018 (zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousekspolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF).
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového vzdělávacího programu (dále jen „RVP“) příslušného oboru vzdělání a ŠVP, včetně formya témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději sedm měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají tři povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2019, je zveřejněna na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskachurcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-1.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 3. prosince 2018 pro jarní zkušební období 2019 a do 25. června 2019 pro podzimní zkušební období 2019.
V jarním zkušebním období 2019 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání běrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2019 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.
Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2019, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 29. března 2019 pro jarní zkušební období a do 28. června 2019 pro podzimní zkušební období.
Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2019 a pro podzimní zkušební období do 28. června 2019.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2019. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 31. srpna 2018 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2019; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2019. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2019. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.
Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2019.
Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2019, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Celkové hodnocení maturitní zkoušky
Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 14. června 2019.
Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 2. září do 10. září 2019. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 1. února 2019 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2019; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2019. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2019. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.
Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 2. září do 20. září 2019. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky
Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.
Komplexní informace o maturitní zkoušce je možno nalézt na http://www.novamaturita.cz.
Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 812 144).

5.3 Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 47/2005 Sb.“).
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2019 v termínech stanovených ředitelem školy.
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2019 v termínech stanovených ředitelem školy.
V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá dva až čtyři týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2019. Termín praktické zkoušky ed 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2019.
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2019 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2019.
V březnu a dubnu 2019 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz. Na tomto portálu jsou zveřejňovány aktuální informace týkající se průběhu závěrečných zkoušek a možnosti konat písemnou zkoušku elektronicky.
V lednu 2019 budou tamtéž zveřejněna zadání samostatných odborných prací.
V březnu 2019 školy obdrží metodickou příručku Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, školní rok 2018/2019 (elektronicky).

5.4 Pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem

(model L a H)

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (dále jen „model L a H“) navazuje na úpravu § 58 odst. 5 novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterou bylo umožněno získat v oborech vzdělání s kódovým označením L0 vedle maturitního stupně vzdělání také stupeň vzdělání s výučním listem. Nově se do podmínek pokusného ověřování začleňuje tabulka komplementárních oborů H náležících jednotlivým oborům L0. Pokusné ověřování modelu L a H se prodlužuje do školního roku 2023/2024.
5.5 Pokusné ověřování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se
zaměřením na kybernetickou bezpečnost
Vyhlášené pokusné ověřování vychází z požadavků Sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost a má za cíl ověřit nastavení profesní přípravy žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. V rámci pokusného ověřování bude ověřen obsah a forma vzdělávání v odborné složce školního vzdělávacího programu oboru vzdělání Informační technologie 18-20-M/01. Problematika kybernetické bezpečnosti je v souladu se stanoviskem Národního bezpečnostního úřadu, který je pověřen lokalizací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké úrovně bezpečností sítí a informačních systémů v Unii. Pokusné ověřování je realizováno od 1. září 2017 do 31. srpna 2024.

5.6 Termíny konání absolutorií v konzervatoři
Při konání absolutorií v konzervatoři se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. Při absolutoriu v konzervatoři se obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy koná v červnu 2019 v termínech stanovených ředitelem školy. Téma absolventského výkonu a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy nejpozději 6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři. Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. února 2019. V případě, že žák koná ve stejném ročníku maturitní zkoušku i absolutorium, může ředitel školy rozhodnout o konání absolutoria i v období od 1. června do 31. července 2019.
Předseda a členové zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři jsou jmenováni nejpozději do 5. února 2019. Předsedu jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Jmenování se vztahuje i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 508).

6 Vyšší odborné vzdělávání
6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách
Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 10/2005 Sb.“).
Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června 2019. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.
Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2018.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 508).

6.2. Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách
Ukončování vzdělávání absolutoriem upravuje § 101 a § 102 školského zákona a § 7 až § 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb. Předsedu zkušební komise pro absolutorium jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. S ohledem na novelu ustanovení § 102 odst. 4 školského zákona upozorňujeme na nutnost jmenování odborníka z praxe stálým členem zkušební komise.
Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z dané zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 508).

7 Vysoké školství - přijímání uchazečů
7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok
2019/2020
Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí § 48 až § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit ve veřejné části internetových stránek vysoké školy nebo fakulty veškeré informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyřměsíčním) před termínem stanoveným pro podání přihlášky. V případě nově akreditovaných studijních programů se oznámení lhůty pro podání přihlášek ke studiu těchto programů zkracuje na jeden měsíc. Informace o přijímacím řízení a možnostech studia jsou zveřejněny především na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol a fakult. Seznam vysokých škol a akreditovaných studijních programů je přístupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysokeskolstvi. Odkazy na internetové stránky jednotlivých vysokých škol jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3.
Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách je uveden na https://aspvs.isacc.msmt.cz.
Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů je umístěn na http://krakatau.uiv.cz/registrvssp/.
Informace o možnostech získání vysokoškolského vzdělání na vysokých školách v České republice lze vyhledat též na internetové stránce „Portál veřejné správy“ pod heslem „občan“, dále pod heslem „životní situace“ a heslem „vzdělání, věda a výzkum“, na adrese:
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/vysoke-skoly/moznostiziskani-vysokoskolskeho-vzdelani-na-vysokych-skolach-v-ceske-republice.html.
Bližší informace poskytne odbor vysokých škol (tel. 234 811 705).

8 Státní jazykové zkoušky
8.1 Termíny státních jazykových zkoušek

Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2018/2019 jsou stanoveny pro všechny jazyky takto:

-3913? Státní jazyková zkouška základní: 17. květen 2019 -3913? Státní jazyková zkouška všeobecná: 24. květen 2019

Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 811 818).

9 Státní zkoušky z grafických disciplín
9.1 Termíny státních zkoušek z grafických disciplín

Grafickými disciplínami se rozumí psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopis a stenotypistika.
Státní zkoušky se budou konat v jarním a zimním zkušebním období u MŠMT zřízené a k tomu pověřené právnické osoby (dále jen „zkušební instituce“) nebo u právnické osoby vykonávající činnost střední školy, která o jejich uspořádání požádá zkušební instituci. Termín zkoušek ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní zkušební období.
Termíny zkoušek u zkušební instituce vyhlásí zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. října 2018 pro zimní zkušební období a nejpozději do 15. dubna 2019 pro jarní zkušební období.
Přihlášku podává uchazeč nebo škola zkušební instituci nejpozději do 15. listopadu 2018 pro zimní zkušební období a nejpozději do 15. května 2019 pro jarní zkušební období.
Přihlášku ke zkoušce ve škole konané mimo jarní a zimní zkušební období podává škola zkušební instituci nejméně 30 dnů před jejím plánovaným konáním.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 508) nebo NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(tel. 274 022 111).

10 Základní umělecké vzdělávání
10.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání
Ve školním roce 2018/2019 se v základních uměleckých školách vyučuje v přípravných ročnících a v 1. až 7. ročníku I. stupně základního studia a ve všech 4 ročnících II. stupně základního studia podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (dále jen „RVP ZUV“). Manuál k tvorbě školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a další informace naleznete na http://www.rvp.cz. Informace k metodické podpoře pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení zavádění ŠVP jsou uvedeny na http://www.nidv.cz (Projekt ESF Podpora ZUŠ).
Bližší informace poskytne oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 616).

11 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
11.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Společné (inkluzivní) vzdělávání vytváří podmínky, které umožňují všem dětem, žákům a studentům optimální zapojení do vzdělávacího procesu. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a děti a žáky nadané, a to i přesto, že aktuálně se tito žáci ve škole nevzdělávají. ŠVP je mj. i základní informací pro případné zájemce o vzdělávání (nebo o přestup), žáci mohou být zahrnuti do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či dětí a žáků nadaných i v průběhu vzdělávání.
Podpora inkluzivního vzdělávání se legislativně opírá o novelu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 72/2005 Sb.“), a vyhlášku č. 27/2016 Sb.
Novela školského zákona (č. 82/2015 Sb.), především § 16, účinná od 1. září 2016 přinesla změnu v systému podpůrných opatření dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu, a to všech bez rozdílu. S účinností od 1. září 2016 jsou státem garantovány finanční prostředky na podpůrná opatření, která na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb doporučila školská poradenská zařízení.
Na novelu školského zákona navazuje jako prováděcí předpis vyhláška č. 27/2016 Sb. Předmětem úpravy ve vyhlášce jsou pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak pravidla poskytování podpůrných opatření. Vyhláška dále obsahuje úpravu organizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a úpravu vzdělávání žáků nadaných.
Na vzniklé změny ve vzdělávání reaguje úprava RVP ZV (2016), který nahradil zrušenou Přílohu 2 Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen „RVP ZV-LMP“) a přinesl potřebná zpřesnění. Nová úprava RVP tak umožnila vzdělávat žáky s lehkým mentálním postižením i ve školách hlavního vzdělávacího proudu s využitím individuálního vzdělávacího plánu, pokud takový způsob vzdělávání zvolí zákonný zástupce dítěte a zároveň jej svým doporučením podpoří školské poradenské zařízení.
Při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je výrazně posíleno právo rodiče či jiného zákonného zástupce žáka podílet se na rozhodnutí o zařazení dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu, či školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů podle § 16 odst. 9 školského zákona
Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona zřizovat školy, třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu s nejlepším zájmem dítěte, žáka nebo studenta.
Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona jsou popsána v § 19 vyhlášky č. 27/2016 Sb., konkrétně odstavec 3 uvádí, že ve škole, třídě, oddělení a studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25. Toto pravidlo se neuplatňuje u mateřské a střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy.
Bližší informace poskytne oddělení speciálního vzdělávání (tel. 234 812 292).

11.2 Vzdělávání nadaných žáků
Maximální rozvoj potenciálu a rozvoj nadání žáků je realizován prostřednictvím aktivit Systému podpory nadání a jeho krajských sítí. Jeho cílem je směřování ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku, přičemž tato podpora je dlouhodobá a systematická, zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání je také zakotven v Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce v oblasti mládeže (tel. 234 811 326), kontakty na krajské sítě a konkrétní aktivity je možno nalézt na http://www.talentovani.cz.

11.3 Důležité změny pro školní rok 2018/2019
Dne 8. prosince 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (dále jen „druhá novela vyhlášky“).
Od 1. prosince 2017 došlo na základě první novely (vyhláška č. 270/2017 Sb.) ke změnám v přehledu podpůrných opatření (příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.). Mění se například velikost skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6). U pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče se zavádí podmíněná normovaná finanční náročnost. Opravují se dále některé technické nedostatky v příloze. Rovněž se nově zakotvuje možnost poskytnout žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti některé další pomůcky nad rámec dosavadní úpravy. Od 1. prosince 2017 tedy školská poradenská zařízení doporučují podpůrná opatření s výše uvedenými změnami. Dále k uvedenému datu dochází k úpravě vzoru doporučení (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.), aby lépe vyhovoval praxi.
Od 1. ledna 2018 došlo na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u všech relevantních personálních podpůrných opatření, tedy i u těch, která byla doporučena ještě do 31. prosince 2017.
Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. března 2018) zahájila školská poradenská zařízení doporučování podpůrných opatření spočívajících ve využití asistenta pedagoga ve změněné podobě. Druhá novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení musí posoudit, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. března 2018 se začalo uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze čtyř možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje sedm různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.
Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.
Bližší informace poskytne oddělení speciálního vzdělávání (tel. 234 812 292).

11.4 Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Na novelu školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) navazuje také vyhláška č. 197/2016 Sb. ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., a některé další vyhlášky.
V rámci vyhlášky č. 27/2016 Sb. byly provedeny některé změny, které se týkají především délky lhůt pro provedení posouzení speciálních vzdělávacích potřeb. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 3 měsíců a délka platnosti doporučení ke vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině uvedené v § 16 odst. 9 je zpravidla dva roky. Tedy není vyloučena delší platnost a zároveň byla prodloužena i platnost doporučení v případě žáků se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením. Výsledky vyšetření jiným specialistou (zejména lékařem) nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci zpravidla starší než tři měsíce.
Dle § 16b školského zákona může dítě, žák, student nebo jeho zákonný zástupce do 30 dnů od obdržení zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou MŠMT prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může žádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci. Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.
Bližší informace poskytne oddělení speciálního vzdělávání (tel. 234 811 670).

12 Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

V rámci realizace efektivní primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů v působnosti resortu školství je kladen důraz především na:

• realizaci dlouhodobých, systémových a efektivních programů primární prevence;
• vzdělávání všech aktérů, kteří ve školním prostředí primární prevenci realizují (ať interních zaměstnanců školy, tak i vnějších subjektů – pedagogicko-psychologických poraden, nestátních neziskových organizací apod.);
• evaluaci, hodnocení a současně na poskytování ověřených informací z dané oblasti (prostřednictvím periodik, webových portálů a odborných platforem – seminářů, konferencí apod.).

Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).

12.1 Preventivní program školy
Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje preventivní program školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika prevence.
Národní ústav pro vzdělávání (dále jen „NÚV“) rovněž v rámci podpory kvality školních programů primární prevence rizikového chování spolupracuje s MŠMT a Klinikou adiktologie na rozvoji a uvádění do praxe jednotného on-line systému výkaznictví preventivních aktivit. Systém výkaznictví je pro lepší orientaci uživatelů umístěný na samostatných webových stránkách www.preventivni-aktivity.cz.
Smyslem on-line systému jednotné evidence preventivních aktivit realizovaných na českých školách je sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit, zavést jednotnou podobu výkazů a poskytnout školám účinný nástroj pro (auto)evaluaci realizovaných aktivit.
Mezi hlavní přínosy zavádění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit patří ulehčení práce školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden, zjednodušení vyplňování i zpracování dat o naplňování školních preventivních programů a možnost porovnatelnosti dat napříč okresy a kraji v České republice.
K usnadnění používání systému výkaznictví pro nové uživatele jsou vytvořena návodná instruktážní videa, která jsou zveřejněna na webových stránkách NÚV a zaslána školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden. Vedle návodných videí a nápovědy umístěné přímo v systému fungoval po celou dobu též e-mailový a telefonický helpdesk, který provozuje NÚV.
Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).

12.2 Individuální výchovný program

MŠMT připravilo a schválilo pro školy „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“ včetně tří formulářů, které doporučuje k využívání při řešení problémového chování žáků ve školách. Materiál je dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan, kde je také k dispozici materiál „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).

12.3 Dotační program pro programy primární prevence rizikového chování žáků
Z dotací MŠMT jsou podporovány programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Dotační program určený pro aktivity v oblasti specifické primární prevence je vyhlašován každoročně k 30. červnu pro následující kalendářní rok. Uzávěrka žádostí je 30. září. Bližší informace a metodiku podávání žádosti je možno nalézt na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace.
Cílovými skupinami podporovaných aktivit jsou především žáci základních a středních škol, pedagogové a rodiče. Programy se však dotýkají i širšího spektra aktérů, jako jsou nepedagogičtí pracovníci škol či ředitelé škol. Realizátory těchto aktivit jsou především nestátní neziskové organizace, školy či školská poradenská zařízení.
Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).

12.4 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování
V rámci podpory kvality školních programů primární prevence rizikového chování NÚV ve spolupráci s MŠMT i v roce 2017 pokračoval v posuzování kvality programů školské primární prevence a jejich certifikací. Hlavními činnostmi v souvislosti s koordinací průběhu certifikací bylo vyřizování žádostí o certifikace programů, sestavování hodnoticích týmů (tzv. certifikační týmy), zajištění realizace místních šetření, poskytování informací o průběhu procesu, spolupráce s Výborem pro udělování certifikací při MŠMT a podpora odborného rozvoje certifikátorů.
Na základě zpětných vazeb z procesu certifikace od posuzovatelů i organizací byly k revizi sebrány podněty, které byly předloženy k diskusi pracovním skupinám. Na základě uskutečněných jednání pracovních skupin vznikl návrh revize Standardů a dalších doprovodných materiálů. Schvalovací proces nového systému certifikací bude schvalován v rámci MŠMT v roce 2018. Bližší informace, dokumenty i formuláře je možno nalézt na http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace.

Bližší informace poskytne NÚV, Pracoviště certifikace (tel. 774 089 189).

12.5 Metodické pokyny a doporučení
Metodické pokyny a doporučení k prevenci rizikového chování dětí a mládeže a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních je možno nalézt na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-apokyny.
Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).

12.6 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

Smyslem Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU) je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v České republice. Školy mohou s tímto centrem spolupracovat a obracet se na něj i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této oblasti. Informace o činnosti centra jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/narodni-koordinacni-centrum-prevenceurazu-nasili-a-podpory.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).

13 Informace České školní inspekce
13.1 Informační elektronické systémy České školní inspekce
Školy a školská zařízení jsou oprávněny, resp. v některých případech povinny, pracovat s vybranými elektronickými systémy ČŠI.
Přístup do systémů je možný z jednotné přihlašovací adresy https://inspis.csicr.cz, případně lze využít adres přímo pro jednotlivé systémy a moduly.
-3913? InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)

a) modul certifikovaného testování: modul pro zjišťování výsledků vzdělávání, povinné

(v případě realizace testování ze strany ČŠI);

b) modul školního testování, e-learning: modul pro zjišťování výsledků vzdělávání prováděný na úrovni školy s možností využití vložených testů i tvorby vlastních testů a úloh, dobrovolné;
c) modul domácího testování: přístupné široké veřejnosti, dobrovolné. Přístup: (https://set.csicr.cz)

-3913? InspIS DATA (systém pro sběr a vyhodnocování dat) slouží mj. pro vyplňování záznamů o úrazech a realizaci inspekční činnosti v rámci inspekčního elektronického zjišťování (INEZ) prováděného formou dotazníků pro ředitele škol a školských zařízení apod., povinné

Přístup: https://inspis.csicr.cz

-3913? InspIS ŠVP (systém pro tvorbu a administraci školních vzdělávacích programů) slouží k podpoře práce se ŠVP, dobrovolné Přístup: https://inspis.csicr.cz

InspIS PORTÁL (portál informací o školách) je určen ke zveřejňování základních informací o školách, inspekčních zpráv či vyhledávání škol širokou veřejností podle zadaných parametrů, dobrovolné

Přístup: https://portal.csicr.cz

InspIS HELPDESK je informační podporou poskytovanou uživatelům informačních systémů ČŠI a slouží k zasílání a zodpovídání dotazů Přístup: https://helpdesk.csicr.cz

13.2 Reporty z dat České školní inspekce – metodická podpora
ČŠI v rámci metodické podpory škol a školských zařízení a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy/školského zařízení nabízí vybraným druhům škol a školských zařízení k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol/školských zařízení stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. K dispozici jsou následující reporty pro následující druhy škol a školských zařízení:

Kriteriální hodnocení školy/školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) - report poskytuje informace o výsledcích hodnocení školy/školského zařízení v jednotlivých kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy a také srovnání se souhrnným hodnocením škol a školských zařízení stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé České republiky;
Materiální a prostorové podmínky školy/školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) - report poskytuje informace o tom, zda a do jaké míry umožňují materiální a prostorové podmínky naplňovat cíle vzdělávání stanovené v ŠVP dané školy/školského zařízení,

a nabízí také srovnání se situací škol a školských zařízení stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé České republiky;

Porušení předpisů (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) - report poskytuje informace o porušení vybraných právních předpisů ve vymezených oblastech ze strany školy/školského zařízení a také srovnání četností porušení daných předpisů ve školách/školských zařízeních stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé České republiky;
Výsledky testování prováděného ČŠI (ZŠ, SŠ) - report poskytuje informace o rozložení výsledků žáků v jednotlivých testováních prováděných ČŠI, kterých se škola účastnila, a také srovnání se souhrnnými výsledky testovaných žáků ostatních škol příslušného kraje i celé České republiky.

Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systému InspIS DATA, kde se jim po výběru možnosti sestavy/uložené sestavy v horním panelu nabídne výše vymezený přehled reportů. Po kliknutí na daný report se přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální informace a jednotlivá porovnání.
Informace o aktuální dostupnosti a zaměření reportů pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení jsou k dispozici na webových stránkách ČŠI.

13.3 Zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Ve dnech 12. listopadu až 23. listopadu 2018 provede ČŠI elektronické zjišťování výsledků vzdělávání, které se bude týkat žáků vybraných základních a středních škol a studentů vybraných vyšších odborných škol (dle informací zaslaných vybraným školám do 18. června 2018). Ověřována bude dosažená úroveň ve sledovaných oblastech jazykové gramotnosti (4. ročník základních škol), přírodovědné gramotnosti (8. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), informační gramotnosti (3. ročník středních škol a 2. ročník vyšších odborných škol) a dopravní výchovy (6. ročník a 9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). V každé vybrané škole bude ověřována pouze jedna ze sledovaných oblastí.

13.4 Mezinárodní šetření výsledků žáků ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 bude realizováno následující mezinárodní šetření výsledků žáků:

-3913? hlavní šetření TIMSS 2019, v souladu s mezinárodním harmonogramem v období měsíce května 2019 (přesná data zatím nebyla stanovena, pravděpodobně bude realizováno celý měsíc), test a dotazník pro žáky 4. ročníku základních škol (všichni žáci modul elektronického testování eTIMSS, menší kontrolní skupina žáků papírový test), dotazníky pro učitele, ředitele škol, rodiče.

Bližší informace poskytne ČŠI (tel. 251 023 127).

14 Mimoškolní aktivity pro děti a mládež
14.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2018/2019
Organizace, které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež, mohou žádat o dotaci v dotačních programech vyhlašovaných každoročně odborem pro mládež. Jedná se o následující programy:

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2018/2019 - určené pro nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z následujících typů – spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Programy slouží k naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 a jejich prostřednictvím je zároveň podporován i rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalšími cíli programů je především podpora:

• vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci jednotlivých NNO;
• vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež;
• významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži;
• vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání;
• rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží;
• výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu;
• mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

MŠMT může po určité časové období stanovit zvláštní priority, případně vyhlásit tematické výzvy.

Program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - dotace jsou poskytovány na investiční výdaje na rekonstrukci a modernizaci základen, kluboven a dalších staveb a zařízení, které jsou v majetku NNO za předpokladu rozšíření a zkvalitnění podmínek pro aktivní prožívání volného času a snížení působení patologických jevů.
• Rozvojové programy Excelence základních škol a Excelence středních škol jsou zaměřeny na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Nezbytnou podmínkou pro účast v programu je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému http://www.excelence.msmt.cz/ a splnění dalších podmínek daných vyhlášením těchto programů.

Bližší informace je možno nalézt na http://www.msmt.cz/mladez/excelence-zs a na http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol a lze využít i kontakt petra.dvorakova@msmt.cz

14.2 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek

Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek - přehled soutěží a přehlídek na školní rok 2018/19 bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8. Bližší informace je možno nalézt na http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce v oblasti mládeže (tel. 234 815 308). Konkrétní informace o realizaci soutěží je možno nalézt na http://www.talentovani.cz.

14.3 Informace ke sportovním aktivitám škol
Školní ceny „Fair play“ uděluje MŠMT. Ceny jsou udělovány za odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, za mimořádný mravní čin, za čestné sportovní jednání zejména při sportovních soutěžích a za celoživotní práci ve školní i mimoškolní tělesné výchově.
Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu a s doporučením ředitele školy se zasílá nejpozději do 31. října 2018 na adresu: MŠMT, odbor sportu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.
Bližší informace poskytne odbor sportu (tel. 234 815 215).

15 Rejstřík škol a školských zařízení, statistické zjišťování
15. 1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku
Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení a žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. d) až g) školského zákona pro následující školní rok se podává u příslušného krajského úřadu nejpozději do 30. září v probíhajícím školním roce, tj. žádosti pro školní rok 2019/2020 je třeba podat nejpozději do 30. září 2018.
V případě žádostí o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. d) až g) školského zákona se jedná o tyto údaje:

• seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání nebo seznam školských služeb;
• nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek;
• nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání;
• označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, v případě lesní mateřské školy označení území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí.

V případě škol a školských zařízení, které v rejstříku vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením MŠMT nejpozději do 30. listopadu 2018. Na vyřízení žádosti má správní orgán lhůtu 90 dnů od doručení žádosti tomuto orgánu (v případě MŠMT tedy 90 dnů ode dne doručení žádosti od krajského úřadu).
Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, prominout zmeškání termínu pro podání žádosti nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu. To může učinit pouze na základě řádně odůvodněné žádosti navrhovatele.
Žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení a zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení se posuzují podle kritérií uvedených v § 148 odst. 2 až 4 školského zákona. Jedním z těchto kritérií (§ 148 odst. 3 písm. a) školského zákona) je i soulad žádosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a příslušného kraje. Pokud se posouzením žádosti zjistí, že žádost není v souladu byť jen s jedním z dlouhodobých záměrů, nemůže být žádost kladně vyřízena.
MŠMT v dohodě s Asociací krajů České republiky a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 - 2020 vydalo seznam oborů vzdělání, u nichž MŠMT zahrne do podkladů pro vydání rozhodnutí o jejich zařazení do struktury oborů vzdělání či o zvýšení jejich kapacity také odůvodněný souhlas Asociace krajů České republiky. Pro urychlení vyřizování těchto žádostí je možné navrhovatelům doporučit, aby souhlas Asociace krajů České republiky byl přiložen již k samotné žádosti. Seznam těchto oborů je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sdeleniministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-a-2.
V případě žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 144 odst. 1 písm. b), c), i) a j) školského zákona, tj. změny v identifikaci právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, identifikaci zřizovatele, identifikaci ředitele školy nebo školského zařízení a identifikaci osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, provede správní orgán tuto změnu bezodkladně (tj. nejdéle ve lhůtě 30 dnů) bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.
Na základě novely školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. září 2016, a zákonem č. 101/2017 Sb., který jej zpřesňuje, se při zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. g) školského zákona (tj. změny v místech poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u všech škol a školských zařízení) postupuje podle ustanovení § 149 odst. 1 školského zákona, tj. na podání žádosti se vztahuje § 146 tohoto zákona (viz první odstavec této informace) a správní řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí.
Veškerou dokladovou dokumentaci, která je součástí každé žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nebo o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 147 odst. 1 a § 149 odst. 3 školského zákona, je třeba orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, dokládat ve formě stejnopisů (originálů) nebo úředně ověřených kopií. To se týká i dokumentů zasílaných prostřednictvím datových zpráv, jejichž autorem není sám odesílatel.
Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel; v případě školské právnické osoby a příspěvkové organizace také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, dosud nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku.
Bližší informace poskytne oddělení školského rejstříku (tel. 234 811 347).

15.2 Informace o resortních statistických zjišťováních
Statistické agendy resortu školství, včetně sběrů dat regionálního školství, zabezpečuje metodicky i technicky odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.
Sběr dat probíhá podle § 28 odst. 5 školského zákona a řídí se vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 364/2005 Sb.“). Školy a školská zařízení předávají data výkazů výhradně v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace v závazných termínech podle této vyhlášky.
Formuláře konových výkazů (řady S, Z, R) a kazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích (PaM), závazné metodické pokyny pro jejich vyplnění, termíny předávání dat a další informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním je možno získat na http://www.msmt.cz/, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S, Z, R) a Výkazy PaM nebo http://sberdat.uiv.cz/login pod odkazem Informace.
Školy a školská zařízení průběžně celoročně elektronicky vykazují zahájení a ukončení poskytování podpůrných opatření ve výkazu R 44-99. MŠMT tyto údaje pravidelně v měsíčních intervalech agreguje pro účely úpravy rozpočtu a poskytuje je správním úřadům.
Statistické zpracování údajů o žácích a studentech (resp. absolventech) základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bude i ve školním roce 2018/2019 probíhat pouze prostřednictvím předávání individuálních údajů ze školních matrik. Školy budou i nadále odesílat správnímu úřadu potvrzenou sestavu příslušného vygenerovaného výkazu. Předávání dat je upraveno výše citovanou vyhláškou č. 364/2005 Sb. Podzimní sběr dat ze školních matrik probíhá ve dvou termínech.
K termínu k 30. září 2018 sběr dat ze školních matrik mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol, k 31. říjnu 2018 sběr dat ze školních matrik vyšších odborných škol a přijímací řízení do vyšších odborných škol. Kromě toho se individuální údaje ze školních matrik předávají také k rozhodnému datu
31. března 2019. Bližší informace a aktuální zprávy ke sběru dat ze školních matrik lze získat na http://www.msmt.cz, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Školní matrika.
Bližší informace poskytne odbor školské statistiky, analýz a informační strategie (tel. 234 815 452).

16 Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení a pedagogické pracovníky
16.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách
Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, je obsažen ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic2013?highlightWords=dolo%C5%BEky+u%C4%8Debnic.

Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).

16.2 Ochrana osobních údajů
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).
MŠMT připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci GDPR a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství a stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Uvedené dokumenty jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaciobecneho-narizeni-o-ochrane

16.3 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Medaile MŠMT se uděluje fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě skupině fyzických osob, za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. Fyzické osobě lze medaili udělit též za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství při příležitosti životního nebo pracovního jubilea. Ocenění může být uděleno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá předepsaným kritériím. Medaile MŠMT se uděluje ve dvou stupních: a) stříbrná - 1. stupeň;
b) bronzová - 2. stupeň. Písemný návrh musí obsahovat:

a) přesné označení oceňovaného (u osob jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa bydliště a pracoviště; u institucí jejich název a sídlo s přesnou adresou);
b) zdůvodnění navrhovaného ocenění.

Medaili MŠMT uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy zpravidla jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných zvláštního zřetele lze Medaili udělit i mimo uvedený termín.
Jedná-li se o ocenění udělované při příležitosti Dne učitelů, lhůta pro podání návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna 2019. O udělení Medaile MŠMT rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Medaili MŠMT lze udělit i k uctění památky "in memoriam".
Statut Medaile MŠMT je možno nalézt na http://www.msmt.cz/file/10942.

Bližší informace poskytne oddělení péče o pedagogické pracovníky

(tel. 234 811 569).

16.4 Vzdělávací programy pořádané Národním institutem dalšího vzdělávání
Hlavním cílem činnosti NIDV je zajištění úkolů, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení se zvláštním zřetelem na školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. NIDV připravuje a organizuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) pro všechny druhy a typy škol a školských zařízení v celé České republice, zaměřuje se i na vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací MŠMT. Více informací je možno nalézt na webových stránkách NIDV http://www.nidv.cz/.
Nabídka DVPP je ve školním roce 2018/2019 rozdělena do hlavních vzdělávacích oblastí:
předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, management, jazykové vzdělávání, informační a komunikační technologie, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Kvalifikační studium pro pedagogy volného času vykonávající komplexní pedagogickou činnost a pro vychovatele), studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Koordinátor ICT, Koordinátor ŠVP, Didaktické studium jazyků, Prevence sociálně patologických jevů – školní metodik prevence), konzultační centra k realizaci školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, základní a střední vzdělávání a základní umělecké školy, vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací, zájmové a neformální vzdělávání.
MŠMT aktuálně podporuje priority v oblasti DVPP formou rezortních projektů a specifických úkolů NIDV, kde většina nabízených vzdělávacích programů je pro pedagogy zdarma:

CISKOM (příprava pedagogů pro výkon funkcí při realizaci společné části maturitní zkoušky). Vzdělávací programy jsou realizovány ve spolupráci s Centrem a jsou určeny školním maturitním komisařům, hodnotitelům, zadavatelům, hodnotitelům žádostí o přiznání uzpůsobení podmínek (dále jen „PUP“) a zadavatelům PUP. Nabídka programů je zveřejněna na http://www.nidv.cz/ciskom a http://www.nidv.cz/koss;
Podpora výuky matematiky na základních a středních školách – akcentovány jsou vzdělávací programy zaměřené na geometrii s cílem zkvalitnění výuky matematiky na ZŠ a SŠ;
Podpora ZUŠ – metodická pomoc začínajícím a zkušeným učitelům základních uměleckých škol formou vybraných vzdělávacích programů a realizací Kulatého stolu

(29. 11. 2018, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2);

Podpora témat vládních usnesení „Globální rozvojové vzdělávání“ (GRV) – metodická podpora a další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, mezinárodní konference a studijní poznávací cesty do vybraných destinací (zahraniční výměny zkušeností);
Školská legislativa pro praxi – informační semináře pro management škol a školských zařízení v každém kraji – nové informace ze školských i mimoškolských legislativních norem;
Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 – nabídka nových vzdělávacích programů pro učitele a ředitele pro podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení a realizace 7. mezinárodní konference „Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách“ (12. – 13. 11. 2018, Seč, Kongresový hotel Jezerka);
Soutěž DOMINO – VIII. ročník celostátní soutěžní přehlídky ve tvorbě nápaditých metodik výuky s využitím digitálních technologií. Do soutěže se budou moci učitelé zapojit od června 2018 do konce prosince 2018. Finálové kolo proběhne na začátku roku 2019. Více informací na https://domino.nidv.cz a https://www.facebook.com/Soutez.DOMINO/;
Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017–2022“ a vícejazyčnosti ve školách – příprava a realizace vzdělávacích programů, doplňující didaktické studium cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, metodická podpora pedagogických pracovníků – vyučujících cizích jazyků při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí s ohledem na stále širší využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů. Realizace 7. Mezinárodní konference v Praze zaměřené k podpoře vícejazyčnosti na školách (18. – 19. 10. 2018, Praha, Kongresové centrum NIDV);
Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – nabídka vzdělávacích programů na jednotlivých krajských pracovištích NIDV.

Více informací k DVPP na http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?f
Nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy volného času, vychovatele a pracovníky pracující s dětmi a mládeží – přehled aktuální nabídky v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na portálu Vzdělávacího modulu zájmového a neformálního vzdělávání je možno nalézt na http://vm.nidv.cz/.

Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky-cizinci ve školách – základní informační, metodická a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům škol při začleňování dětí/žáků-cizinců do výuky prostřednictvím 13 kontaktních center při krajských pracovištích NIDV. Celostátní konference „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince“ (10. 10. 2018, Praha). Více informací je možno nalézt na http://www.cizinci.nidv. cz;
Podpora žáků-cizinců bezprostředně po nástupu do školy - více informací je možno nalézt v kapitole 4.5 Souboru a na http://cizinci.nidv. cz;
Podpora pedagogických pracovníků, žáků a rodičů v oblasti podpory nadání a péče o nadané – v rámci vytvářeného Systému podpory nadání v souladu s MŠMT a schválenou Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na roky 2014–2020 pracují při krajských pracovištích NIDV koordinátoři podpory nadání, kteří zprostředkovávají nabídku aktivit a dalších služeb pro žáky a učitele s využitím regionálních kapacit a zdrojů. Podrobné informace, kontakty na koordinátory a nabídku aktivit je možno nalézt na http://www.talentovani.cz/. Přehled aktuální nabídky vzdělávacích aktivit s možností on-line přihlášení je možno nalézt také přímo na http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?f=s_priznak%3ASPN;
Program Talnet - aktivity pro žáky ZŠ a SŠ pro žáky základních a středních škol se zájmem o přírodní vědy, půlroční až roční aktivity většinou nesoutěžního charakteru. Podrobnosti je možno nalézt na http://www.talnet.cz;
zkumné zprávy a data z oblasti života dětí a mládeže v České republice Národní registr výzkumů o dětech a mládeži spravovaný NIDV je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na nejmladší generaci. Portál shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V jeho elektronické knihovně jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Více informací je možno nalézt na http://www.vyzkum-mladez. cz;
Rozcestník pro pedagogické pracovníky je informační podpora široké pedagogické veřejnosti umožňující rychlou orientaci v nejčastěji vyhledávaných informacích o vzdělávání v České republice. Více informací je možno nalézt na http://rozcestnik.nidv.cz/.

Vzdělávací programy pořádané NIDV a podpořené finančními prostředky Evropského sociálního fondu – Individuální projekty systémové:

• projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – cílem je zkvalitnit procesy strategického řízení a plánování ve školách a současně nastavit priority rozvoje škol tak, aby byly v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání;
• projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – cílem je zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků, vedoucích pedagogických pracovníků a prohloubení znalostí zástupců veřejné správy a prostřednictvím informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Více informací je možno nalézt na http://www.inkluzevpraxi.cz/;
• projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů a navržení a ověření nástrojů a metod hodnocení kvality DVPP. V rámci projektu budou realizovány semináře pro začínající učitele, uvádějící učitele, ředitele a učitele v souvislosti s činností metodických kabinetů. Více informací je možno nalézt na http://www.nidv.cz/cs/projekty/.

Mezinárodní konference NIDV k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků (4. ročník) - Strategické řízení ve školách (30. 11. 2018, Praha) - cílem konference bude výměna zkušeností mezi hlavními aktéry profesního rozvoje pedagogů v České republice a zemích EU v oblasti strategického řízení, včetně prezentace výstupů z projektu SRP.
Bližší
informace poskytne NIDV (tel. 222 122 126).

16.5 Vzdělávací programy a expozice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a knihovny J. A. Komenského pro školy, knihovny a pedagogy

1. Akreditované programy:

Současná literatura pro děti a mládež - akreditovaný program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (termíny je možno nalézt na http://www.npmk.cz);

další programy je možno nalézt v nabídce na stránkách muzea a knihovny.

2. Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského jako ústřední paměťová instituce také nabízí:

-3913? interaktivní stálou expozici s titulem „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“ v českém a anglickém jazyce (1000 let vzdělanosti českého národa), kde mj. naleznete: písařský koutek, možnost psaní hlaholicí, školní

       obrazy, stará vysvědčení, socialistickou třídu, třídu 1. republiky aj.; -3913? krátkodobé výstavy pedagogům, žákům a studentům:

Nová škola v nové republice (1. 2. – 31. 12. 2018) – výstava představuje školství meziválečného Československa, jehož velký rozmach představoval jeden ze základních kamenů nového státu. Prvorepublikové školství proslulo především reformou inspirovanou zkušenostmi pedagogů ze Spojených států amerických. Stranou pozornosti však nezůstane ani zakladatelská a osvětová práce Čechů v méně rozvinutých částech tehdejšího Československa a zejména každodenní život ve školách;

Tady nová republika! (1. 2. – 31. 12. 2018) – výstava shrnuje základní informace o meziválečném Československu ve formě přístupné především dětským návštěvníkům (školy mohou využít výstavu i v elektronické podobě);

Strasti a slasti kantorova života (31. 1. – 22. 4. 2019) – výstava o historii školní inspekce;

Portréty J. A. Komenského a jeho současníků (16. 5. – 1. 12. 2019) – výstava vzácných olejomaleb portrétů Učitele národů, jeho příbuzných a současníků ze zahraničí;

putovní výstavy pro všechny typy škol. Výstavy je možné zapůjčit i v elektronické formě. Speciální nabídku s technickými parametry je možno nalézt na http://www.npmk.cz/;
speciální edukační pořady pro školy ve formě výtvarných dílen či specializovaných besed (i s využitím expozice a výstav). Všechny pořady jsou zaměřeny na každodenní život ve škole (vývoj psaní, výroba papíru), dějiny školství, osobnost J. A. Komenského aj. Pořady jsou přizpůsobeny pro žáky mateřských, základních i středních škol. Seznam je možno nalézt na webových stránkách http://www.npmk.cz/;
projekt Historie školních budov je zaměřen na dokumentaci proměn podoby školních budov v České republice od nejstarších dob po současnost. Interaktivní mapa nabízí sdílení obrazových i písemných záznamů o školních budovách. Zařazeny budou jak dobové, tak novodobé snímky školních budov, tak jejich interiérů či detailů jejich výzdoby. Školám je nabízena zajímavá spolupráce. Více informací je možno nalézt na http://www.npmk.cz/skolnibudovy;
-3913? Účast učitelů na mezinárodní konferenci „Nová výchova a nová škola v nové Evropě“ - rok 1918 a otázka reformy vzdělávání a výchovy v meziválečném období, která proběhne v Praze 20. – 21. září 2018;
-3913? řadu odborných publikací k dějinám školství a k odkazu J. A. Komenského, kopie školních obrazů, vysvědčení, plakáty a další pomocné materiály k výuce. Seznam je k dispozici na http://www.npmk.cz/.

3. Pedagogická knihovna J. A. Komenského je veřejnou specializovanou pedagogickou knihovnou s celostátní působností v gesci MŠMT. Knihovna spravuje cca 500 tis. svazků odborné literatury, učebnic a odborných periodik. Nabízí a poskytuje:

knihovnické a informační služby především z oblasti pedagogiky, školství, výchovy, výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; učitelům všech stupňů škol každý měsíc nabízí informace o nových knihách (oddíly: pedagogika, psychologie, ostatní) na webových stránkách, na informačních tabulích umístěných v budově a také na obrazovce ve čtenářském patře;
spolupráci na projektu „(Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země“ -prostřednictvím společně vytvářené interaktivní mapy pomníků postavených na našem území na paměť padlých vojáků a legionářů připomenout státotvornou úlohu čs. legií, ukončení 1. světové války a vznik Československa a v neposlední řadě zaznamenat neznámé a již zapomenuté lidské osudy spojené s 1. světovou válkou;
projekt „Čteme spolu“ - věnovaný jak začínajícím čtenářům a dětem se speciálními potřebami, tak také jejich pedagogům a dalším pracovníkům. Projekt je koncipován tak, aby umožnil dětem se do čtení více zapojit, aby jim pomohl zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost jako nezbytný předpoklad k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení. Projekt nabízí tipy na nové knihy pro děti a mládež, elektronické verze povídek a pohádek, v sekci „Před 100 lety“ pak dobové příběhy pro děti;
• interaktivní výstava Rok 1968 a československé školství a knihovnictví k 50. výročí událostí roku 1968 - výstava pojednává o dopadech událostí roku 1968 a normalizaci v oblasti československého školství a knihovnictví přiblížené pomocí zakázaných učebnic a odborných publikací z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského s výběrem zakázaných autorů s oficiálním zdůvodněním jejich zařazení mezi autory literatury závadného politicko-ideového a protistátního charakteru a dalších veřejnosti běžně nedostupných informací.

4. Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol nabízí školám využívání vzdělávacích programů v paměťových institucích – v muzeích, památnících, hradech, zámcích či knihovnách. Jeho primárním cílem je ověřit rozsah využívání zážitkové pedagogiky a oživené historie v rámci nabízených vzdělávacích programů muzeí a památníků školami a posoudit jejich dopad na zkvalitnění výuky jak ve společenskovědních předmětech, tak v oblasti přírodovědného poznávání. Výsledky 1. roku pokusu přinesly svědectví o tom, že právě interaktivní výukové metody, které jsou používány v rámci muzejně-edukačních programů, se u žáků i učitelů těší stále větší oblibě.

Více informací o vývoji pokusného ověřování, včetně seznamu zařazených základních škol je možno nalézt na webových stránkách MŠMT a NPMK http://www.npmk.cz/proskoly/pokusne-overovani.

Kontakty:

rodní pedagogické muzeum J. A. Komenského; www.npmk.cz; adresa: Valdštejnská 18, 118 00 Praha 1, tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz expozice a výstavy otevřeny pro veřejnost: úterý - neděle od 10.00 - 17.00 hodin.

Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského; www.npmk.cz;
Sídlo: Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 provoz pro veřejnost: pondělí - pátek od 9 - 18 hodin www.npmk.cz/knihovna; pedknihovna@npmk.cz

16.6 Ostatní aktivity a projekty
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Iniciativa propojující projekt UNESCO den uměleckého vzdělávání a evropský projekt den amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti.

Cílem projektu je zviditelnění všech forem uměleckého vzdělávání a všech aktivit neprofesionálního umění.
Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury, MŠMT a Českou komisí pro UNESCO. Koordinátorem akce, která probíhá každoročně v měsíci květnu ve všech regionech České republiky, je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Partnery je NÚV a Akademie múzických umění v Praze. Více informací na: http://www.amaterskatvorba.cz/.
Týden globálního vzdělávání

Celoevropskou akci Týden globálního vzdělávání (Global Education Week) pořádá každoročně North South Centre při Radě Evropy již od roku 1999. Ve školním roce 2018/19 se uskuteční od 12. do 16. listopadu 2018. V České republice jsou připravovány akce a vzdělávací aktivity, do nichž se mohou školy i veřejnost zapojit a které podporují vzdělávání k odpovědnosti za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Jsou organizovány NIDV a neziskovými organizacemi (např. Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita České republiky, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE). Bližší informace k chystaným akcím je možno nalézt na stránkách jednotlivých organizací.
Den otevřených dveří pro seniory

V rámci posilování stabilních mezigeneračních vztahů a spolupráce v rodině, komunitě i na celospolečenské úrovni se doporučuje školám každoročně na školách vyhlásit Den otevřených dveří pro seniory.

17 Informace o výzvách OP VVV pro rok 2018

Ve školním roce 2018/2019 mají školy příležitost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie – z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v Prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
V současné době realizují školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné) projekty z výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekty mateřských a základních škol musí být ukončeny nejpozději 31. 8. 2019, projekty středních a vyšších odborných škol pak 29. 2. 2020.
V únoru 2018 byla vyhlášena zva Šablony II, která je určena pro mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby a střediska volného času. Tato výzva je z důvodu financování rozdělena na výzvu pro výše uvedené právnické osoby v Praze (výzva 02_18_64) a mimo Prahu (výzva 02_18_63).
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány mimoškolní aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).
Žádosti o podporu je možné podávat do 28. června 2019. Každá právnická osoba může podat pouze jednu žádost o podporu (např. pokud ve škole funguje školní družina i školní klub, podává taková škola žádost jak za školu, tak za školní družinu i školní klub).
Na konci roku 2018 bude vyhlášena zva Šablony pro SŠ a VOŠ II, která bude navazovat na výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I. Hlavním zaměřením výzvy je další vzdělávání pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe včetně stáží ve firmách, mimoškolní aktivity, aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.
Bližší informace poskytne konzultační linka pro projekty zjednodušeného vykazování (šablony) každý pracovní den od 9 do 15 hodin na tel. 234 814 777 nebo e- mailu dotazyZP@msmt.cz.


Časový harmonogram školního roku 2018/2019

měsíc

den

činnost

září 2018

3. - 20.

Maturitní zkouška – podzimní zkušební období

 

3. - 20.

Profilová část maturitní zkoušky všech forem

 

3. - 7.

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce

 

do 10.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum

 

11. - 20.

Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky

 

30.

Termín pro sběr dat ze školních matrik MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ

 

do 30.

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení krajskému úřadu

 

do 28.

Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky

říjen

do 15.

Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů pro zimní zkušební období

 

31.

Termín pro sběr dat ze školních matrik VOŠ a přijímací řízení VOŠ

 

do 31.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

do 31.

Školní cena Fair play – zaslání návrhu na udělení ceny MŠMT

 

do 31.

VOŠ – zápis uchazečů o studium

listopad

12. - 23.

Elektronické zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků vybraných ZŠ a SŠ

 

do 15.

Státní zkouška z grafických disciplín – odevzdání přihlášky pro zimní zkušební období

 

do 30.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

do 30.

Podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení krajským úřadem na MŠMT

prosinec

do 3.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období)

leden
2019

do 15.

Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro jarní zkušební období)

 

od 1.

Zveřejnění témat SOP pro školní rok 2018/2019 na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz

 

2. - 15.

Výběrová zkouška Matematika+ - přihlašování žáků elektronickou formou

 

2. - 15.

Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou

 

2. 1. - 15. 2.

Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

 

do 20.

Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky v oborech středního vzdělávání, s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou

 

15. - 31.

Přijímací řízení SŠ – talentová zkouška v konzervatoři

 

do 31.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

 

do 31.

Termín pro podání návrhu na udělení medaile MŠMT

únordo 1.

Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro podzimní zkušební období)

 

do 5.

Absolutorium v konzervatoři – jmenování předsedy a členů zkušební komise

 

do 20.

Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

 

do 28.

Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, Centrum (pro jarní období), jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem

 

do 28.

Závěrečná zkouška – jmenování předsedy zkušebních komisí krajským úřadem

březen

do 1.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů bez talentové zkoušky

 

od 1.

Zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz – termín červen 2019

 

do 15.

Závěrečná zkouška – jmenování místopředsedy a dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy

 

do 29.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní zkušební období)

 

31.

Termín pro sběr dat ze školních matrik

duben

1. - 30.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

od 1.

Maturitní zkouška, společná část – písemné práce, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období)

 

12. - 26.

Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotné zkoušky

 

do 15.

Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů pro jarní zkušební období

 

do 28.

Přijímací řízení SŠ – vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám, Centrum

 

22. - 30.

Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky

květen


1. - 31.

Mezinárodní šetření výsledků žáků – hlavní šetření TIMSS 2019

 

2. - 16.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

2. 5. - 10. 6.

Maturitní zkouška – jarní zkušební období

 

2. - 15.

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce; výběrová zkouška Matematika+

 

do 15.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum

 

do 15.

Státní zkouška z grafických disciplín – odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období

 

16. 5. -
10. 6.

Maturitní zkouška – profilová část (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací)

 

16. 5. - 10. 6.

Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky

 

17. 5.

Termín státní jazykové zkoušky - základní

 

24. 5.

Termín státní jazykové zkoušky - všeobecné

 

20. 5. - 30. 6.

Závěrečná zkouška – stanovení termínu pro konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 – 4 týdny

červen
od 1.

VOŠ – 1. kolo přijímacího řízení

 

do 14.

Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

 

do 25.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)

 

do 28.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (pro podzimní zkušební období)

 

do 28.

Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, Centrum (pro podzimní zkušební období)

 

1. - 30.

Závěrečná zkouška – konání závěrečných zkoušek

 

1. - 30.

Absolutorium v konzervatoři – konání absolutorií

 

1. 6. - 31. 7.

Absolutorium v konzervatoři – v případě, že je ve stejném ročníku konána maturitní zkouška i absolutorium

srpen

do 15.

Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (pro podzimní zkušební období)


V harmonogramu nejsou uvedeny termíny, které se týkají organizace školního roku a jsou uvedeny v části 1.1.