2020/589 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

        
589/2020 (účinnost 1. ledna 2021)
 

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 

§ 1


 

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel


 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 
 

a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.
 

Stravné


 

§ 2


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 
 

a)

91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 3


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 
 

a)

91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 4


 

Průměrná cena pohonných hmot


 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
 
 

a)

27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)

5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 

§ 5


 
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 

§ 6


 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.