2022/467 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

 
467/2022 ve znění … 191/2023 účinnost 1. července 2023
 

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023


 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 

§ 1


 

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel


 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 
 

a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.
 

Stravné


 

§ 2


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 
 

a)

129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 3


 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 
 

a)

129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 4


 

Průměrná cena pohonných hmot


 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
 
 

a)

41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

34,40 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)

8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 

§ 5


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušují se:
 
 

1.

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

2.

Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

3.

Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

4.

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.
 

§ 6


 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.